Thứ Tư (24/07/2024)

Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu hợp đồng cho thuê xe theo đúng quy định pháp luật do AZLAW cung cấp để khách hàng có nhu cầu làm hợp đồng tham khảo

Mẫu hợp đồng chu thuê xe do AZLAW cung cấp để quý khách hàng tham khảo và sử dụng


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
——————–
HỢP ĐỒNG THUÊ XE
Số:    …… – ……../HĐTX

  • Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;
  • Căn cứ luật thương mại 2005
  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng cung ứng của các bên dưới đây.

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm ……., chúng tôi gồm:
BÊN A: CÔNG TY…………………………………………………………………….. (Bên thuê)
Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………….
Đại diện:………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

BÊN B: CÔNG TY…………………………………………………………………….. (Bên cho thuê)
Địa chỉ :……………………………………………………………………………………………………….
Đại diện:………………………………………………………………………………………………………
Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Sau khi bàn bạc, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng thuê xe với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Bên A đồng ý thuê của bên B một xe ô tô du lịch 07 chỗ ngồi, bao gồm cả lái xe trong thời gian cho thuê.
+ Xe………………………………………………………………………………
+ Lái xe:…………………………….. , sinh năm xxxx, giấy phép lái xe số xxxxx cấp ngày 06/05/2005.

ĐIỀU 2: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:
– Giá thuê xe là: …………………………………………………………….. (Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT)
– Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo định kỳ mỗi tháng một lần vào ngày 25 hàng tháng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN
3.1. Trách nhiệm của bên B:
– Giao xe và toàn bộ giấy tờ liên quan đến xe ngay sau khi Hợp đồng có hiệu lực và Bên A đã thanh toán tiền thuê xe 01 tháng đầu tiên. Giấy tờ liên quan đến xe gồm: Giấy đăng ký xe, giấy kiểm định, giấy bảo hiểm xe.
– Ông ……………………………………………. chịu sự điều động của bên A trong suốt thời gian bên B cho thuê xe. Thời gian làm việc của lái xe là từ thứ hai đến thứ sáu, từ 6g30 đến 18g30 , thời gian làm thêm ngoài giờ (nếu có) do A và Lái xe trực tiếp thỏa thuận.
– Trả lương cho lái xe.
– Chịu trách nhiệm pháp lý về nguồn gốc và quyền sở hữu của xe.
– Mua bảo hiểm xe và đăng kiểm xe cho các lần kế tiếp trong thời hạn hiệu lực của Hợp đồng.
– Bảo dưỡng xe theo định kỳ, chi trả phí bảo dưỡng.
– Xuất hóa đơn thuê xe: 1 tháng/lần.
3.2. Trách nhiệm, quyền hạn của bên A
– Thanh toán tiền thuê xe cho Bên B đúng hạn.
– Thanh toán các khỏan phí cho lái xe khi có yêu cầu huy động làm thêm ngoài giờ.
– Khi có yêu cầu làm thêm vào cuối tuần hay ngày lễ tết thông báo cho lái xe biết trước ít nhất 12 giờ.
– Bên A được toàn quyền sử dụng xe do Bên A giao (theo điều 1), kể cả giao xe cho lái xe khác sử dụng trong thời gian thuê.
– Chịu toàn bộ chi phí xăng khi sử dụng xe.

ĐIỀU 4: HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
– Hợp đồng có giá trị kể từ ngày:…………………………………….
– Nếu một trong hai Bên, bên nào muốn chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn thì phải thông báo cho Bên kia trươc ít nhất 01 tháng.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu có đề nghị điều chỉnh thì phải thông báo cho nhau bằng văn bản để cùng bàn bạc giải quyết.
– Hai bên cam kết thi hành đúng các điều khoản của hợp đồng, không bên nào tự ý đơn phương sửa đổi, đình chỉ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Mọi sự vi phạm phải được xử lý theo pháp luật. Trường hợp có tranh chấp mà hai bên không tự giải quyết được, sẽ do Tòa Án Nhân Dân …………………………………………… phán xử.
– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký và coi như được thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong nghĩa vụ của mình và không còn bất kỳ khiếu nại nào.
– Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản. Bên B giữ 02 (hai) bản.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan