Chủ Nhật (23/06/2024)

Mẫu xác nhận thông tin cư trú (Mẫu CT07)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu xác nhận thông tin cư trú (Mẫu CT07). Xấc nhận cư trú như thế nào? Biểu mẫu về xác nhận cư trú.

Xác nhận cư trú là gì?

Xác nhận cư trú là việc xác nhận về thông tin cư trú bao gồm nơi cư trú, thường trú, tạm trú để thực hiện một số thủ tục trong thờ gian cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia chưa được đồng bộ.

Xem thêm: Hướng dẫn xin giấy xác nhận cư trú

Mẫu xác nhận cư trú

Việc xác nhận cư trú theo mẫu CT07 thông tư 56/2021/TT-BCA. Khách hàng có thể tham khảo mẫu sau đây:

Hướng dẫn khai xác nhận cư trú

Việc khai xác nhận cư trú thực hiện tại cơ quan công an cấp xã, phường (không phụ thuộc nơi cư trú). Theo đó, người khai thông tin khai đầy đủ thông tin để công an địa phương tiến hành xác nhận trong vòng từ 1 đến 3 ngày.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan