Thứ Bảy (18/05/2024)

Tặng cho riêng là gì? Trường hợp nào cần tặng cho riêng?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tặng cho riêng là gì? Tặng cho riêng là hình thức cho tặng mà thường thấy là bố mẹ tặng cho riêng con để tránh việc nhập tài sản được tặng cho vào khối tài sản chung của vợ chồng (trong thời kỳ hôn nhân) theo điều 33 luật hôn nhân gia đình 2014 Điều […]

Tặng cho riêng là gì?

Tặng cho riêng là hình thức cho tặng mà thường thấy là bố mẹ tặng cho riêng con để tránh việc nhập tài sản được tặng cho vào khối tài sản chung của vợ chồng (trong thời kỳ hôn nhân) theo điều 33 luật hôn nhân gia đình 2014

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng
1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.
2. Tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để bảo đảm nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng.
3. Trong trường hợp không có căn cứ để chứng minh tài sản mà vợ, chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên thì tài sản đó được coi là tài sản chung.

Trường hợp nào cần tặng cho riêng

Thường trên thực tế, bố mẹ cho con tài sản là đất đai thì sẽ áp dụng việc tặng cho riêng để ghi nhận đó là tài sản riêng của con theo quy định:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng
1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.
Điều 75. Quyền có tài sản riêng của con
1. Con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.
2. Con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.
3. Con đã thành niên có nghĩa vụ đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình theo quy định tại khoản 4 Điều 70 của Luật này.

Việc ghi tặng cho riêng có bắt buộc hay không?

Theo quy định tại luật hôn nhân gia đình có quy định tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân mà không có căn cứ chứng minh là tài sản chung thì tài sản đó được coi là tài sản riêng. Do vậy, trường hợp muốn tặng cho riêng thì phải ghi rõ “tặng cho riêng” trong hợp đồng tặng cho.

Tài sản chung là gì?

Tài sản chung của vợ chồng là các tài sản hình thành trong quá trình hôn nhân (sau khi có đăng ký kết hôn) mà không có căn cứ để xác định là tài sản riêng. Xác định tài sản chung xem tại đây

Cha, mẹ chon con đất có cần chữ ký của người con khác?

Trường hợp đất đai đứng tên hộ gia đình mà vào thời điểm cấp GCN quyền sử dụng đất hộ gia đình có nhiều người thì việc tặng cho đất phải có sự đồng ý của tất cả các thành viên hộ gia đình vào thời điểm đó => Có thể phải có chữ ký của người con khác.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan