Thứ Ba (16/04/2024)

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền tập huấn kiến thức án toàn thực phẩm. Hướng dẫn về tập huấn an toàn thực phẩm?

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là gì?

Tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm là một trong những giai đoạn bắt buộc khi cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo đó, chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh có sẽ phải được tập huấn về kiến thức an toàn thực phẩm theo quy định của bộ quản lý ngành theo điều đ khoản 1 điều 36 luật an toàn thực phẩm:

Điều 36. Hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gồm có:

đ) Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Giấy chứng nhận về việc tập huấn an toàn thực phẩm là một trong các hồ sơ để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm cho cơ sở kinh doanh, sản xuất thực phẩm.

Thẩm quyền tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Việc cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm do nhiều cơ quan (thuộc các bộ quản lý chuyên ngành khác nhau quản lý). Thông thường với một số trường hợp các cơ quan quản lý thương bao gồm:
– An toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Y tế quản lý
– An toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp quản lý
– An toàn thực phẩm do Bộ Công thương quản lý

Theo quy định tại điều 35 luật vệ sinh an toàn thực phẩm quy định:

Điều 35. Thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Công thương quy định cụ thể thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý

Hiện tại, với các trường hợp an toàn thực phẩm của Bộ Y tế hiện tại chưa quy định cụ thể thủ tục về việc tập huấn kiến thức. Do vậy, chủ cơ sở chủ động tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho đơn vị của mình và tự xác nhận để thực hiện hồ sơ cấp chứng nhận an toàn thực phẩm.

Xem thêm: Bộ câu hỏi kiến thức an toàn thực phẩm và đáp án

Mẫu danh sách nhân viên đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm
Mẫu danh sách nhân viên đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm

Giá trị giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức

Tương tự như trên, việc quản lý khác nhau sẽ có thời hạn khác nhau. Căn cứ theo điểm 11 Công văn 5845/BCT-KHCN năm 2013 về thời hạn của Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm là một năm.

11. Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở, người trực tiếp sản xuất, kinh doanh hoặc danh sách các cán bộ của cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền được Bộ Công Thương chỉ định cấp theo quy định và có thời hạn trong vòng 01 năm kể từ ngày cấp.

Hồ sơ chứng nhận an toàn thực phẩm

– Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề phù hợp với loại thực phẩm của cơ sở sản xuất (có xác nhận của cơ sở);
– Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
– Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp;
– Danh sách người sản xuất thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm có xác nhận của chủ cơ sở.

Câu hỏi thường gặp

Xác nhận tập huấn kiến thức do cơ quan nào cấp?

Trước đây, thường một số thủ tục về ATTP cần thực hiện đào tạo và cấp xác nhận. Tuy nhiên, hiện nay đa số các trường hợp chủ cơ sở trực tiếp đào tạo và xác nhận cho nhân viên của mình.

Xác nhận tập huấn kiến thức dùng để làm gì?

Xác nhận tập huấn kiến thức là một trong những hồ sơ để thực hiện cấp chứng nhận an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan