Thứ Bảy (18/05/2024)

Điều kiện kinh doanh phân phối rượu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Phân phối rượu cần đáp ứng các điều kiện nào? Thủ tục xin cấp phép phân phối rượu ra sao? Tư vấn pháp luật về phân phối rượu

Doanh nghiệp muốn hoạt động phân phối rượu phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật, cụ thể là nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP). Trước khi tiến hành phân phối rượu cần xin giấy phép phân phối rượu tại Bộ Công Thương

Điều kiện phân phối rượu

Điệu kiện phân phối rượu theo quy định tại điều 11 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP) như sau:
– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu
– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân phân phối rượu

Theo điều 18 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP) quy định:
– Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;
– Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ;
– Thực hiện chế độ báo cáo và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Nghị định này
– Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
– Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
– Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
– Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phân phối rượu

Theo điều 21 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP) hồ sơ đề nghị cấp phép phân phối rượu gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối rượu theo Mẫu số 01
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương
– Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau: Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu; hoặc Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
1. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu;
2. Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép phân phối rượu

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Công Thương
– Thời gian thực tập hiện thủ tục: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Xem thêm:
Điều kiện kinh doanh bán buôn rượu
Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu
Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan