Thứ Ba (28/09/2021)

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là gì? Giấy phép về bán buôn rượu tại chỗ như thế nào?

Bán rượu tiêu dùng tại chỗ là hoạt động bán rượu trực tiếp cho người mua để tiêu dùng tại địa điểm bán hàng. Theo đó việc bán rượu trực tiếp cũng bị quản lý một cách chặt chẽ

Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP), thì doanh nghiệp muốn bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng và có đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh.
– Rượu tiêu dùng tại chỗ phải được cung cấp bởi thương nhân có Giấy phép sản xuất, phân phối, bán buôn hoặc bán lẻ rượu.
– Trường hợp thương nhân tự sản xuất rượu để bán tiêu dùng tại chỗ thì phải có Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hoặc Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

Hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hiện tại hồ sơ cấp giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ theo quy định tại điều 24 nghị định 105/2017/NĐ-CP đã bị bãi bỏ theo quy định tại điều 17/2020/NĐ-CP. Do vậy, hiện nay khi bán rượu tiêu dùng tại chỗ chỉ cần gửi thông báo theo mẫu tại nghị định 17/2020/NĐ-CP

Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Đăng ký bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay