Thứ Bảy (18/05/2024)

Điều kiện kinh doanh bán buôn rượu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu là gì? Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin giấy phép kinh doanh bán buôn rượu?

Rượu là một trong những loại sản phẩm bị quản lý chặt, do vậy các hoạt động bán buôn, bán lẻ rượu đều phải xin cấp phép. Trong bài này AZLAW hân hạnh giới thiệu tới khách hàng điều kiện thủ tục cấp phép hoạt động bán buôn rượu theo quy định tại nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP)

Điều kiện cấp phép bán buôn rượu

Theo quy định tại Điều 12 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP), thì doanh nghiệp muốn bán buôn rượu phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:
– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của phập luật.
– Có hệ thống bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính với ít nhất 01 thương nhân bán lẻ rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán lẻ rượu
– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu khác

Xem thêm:
Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu
Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Điều kiện kinh doanh phân phối rượu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán buôn rượu

– Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong, nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;
– Bán rượu cho các thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;
– Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;
– Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

Hồ sơ xin cấp phép bán buôn rượu

Theo điều 22 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP) hồ sơ cấp phép bán buôn rượu gồm:
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán buôn rượu theo Mẫu số 01
– Bản sao Giấy, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.
– Tài liệu về hệ thống bán buôn rượu gồm một trong hai loại sau:
1. Bản sao hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống bán buôn rượu kèm bản sao Giấy phép bán lẻ rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống bán buôn rượu;
2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.
– Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu:
1. Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất trong nước, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của thương nhân sản xuất, thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn khác;
2. Bản sao Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép phân phối hoặc Giấy phép bán buôn rượu của các nhà cung cấp rượu.

Thủ tục xin cấp phép bán buôn rượu

– Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Công Thương
– Thời gian thực tập hiện thủ tục: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan