Thứ Năm (29/02/2024)

Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu? Thủ tục, hồ sơ, trình tự thủ tục kinh doanh bán lẻ rượu?

Điện kiện kinh doanh, giấy phép hoạt động kinh doanh bán lẻ rượu theo quy định tại nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP) sẽ được AZLAW giải đáp chi tiết trong bài viết này.

Điều kiện kinh doanh bán lẻ rượu

Đối với các trường hợp kinh doanh bán lẻ rượu phải đáp ứng các điều kiện tại điều 13 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP) như sau:
– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.
– Có quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng.
– Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Xem thêm:
Điều kiện kinh doanh bán buôn rượu
Điều kiện bán rượu tiêu dùng tại chỗ
Điều kiện kinh doanh phân phối rượu

Quyền và nghĩa vụ của thương nhân bán lẻ rượu

– Mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu theo nội dung ghi trong giấy phép;
– Bán rượu cho thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ hoặc bán trực tiếp cho người mua tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân theo nội dung ghi trong giấy phép.

Hồ sơ, thủ tục cấp phép bán lẻ rượu

Theo quy định tại điều 23 nghị định 105/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 17/2020/NĐ-CP):
– Đơn đề nghị cấp Giấy phép bán lẻ rượu theo Mẫu số 01
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.
– Bản sao hợp đồng thuê/mượn hoặc tài liệu chứng minh quyền sử dụng hợp pháp cơ sở dự kiến làm địa điểm bán lẻ.
– Bản sao văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu hoặc thương nhân bán buôn rượu.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: UBND quận, huyện
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, thẩm định và cấp giấy phép cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan