Thứ Hai (22/07/2024)

Vận tải nội bộ không cần xin giấy phép

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Ô tô vận tải nội bộ có cần xin giấy phép hay không? Giấy phép với ô tô vận tải nội bộ cho công ty

Công ty chỉ sử dụng phương tiện của mình để chở hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty và không thu tiền cước phí vận tải (đối tượng vận tải nội bộ) thì không phải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe ô tô không phải cấp phù hiệu.

Trước đây

Theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP quy định “Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu đã được cấp cho đơn vị và xe ô tô vận tải hàng hóa thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng; các đơn vị và phương tiện nêu trên không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành”.

Hiện nay

Theo quy định hiện nay tại nghị định 10/2020/NĐ-CP việc sử dụng xe ô tô để chở hàng nội bộ không cần xin giấy phép kinh doanh vận tải. Khoản 2 Điều 3 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đã quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
2. Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc thực hiện ít nhất một trong các công đoạn chính của hoạt động vận tải (trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hoặc quyết định giá cước vận tải) để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Ngoài ra, Khoản 5 Điều 36 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 36. Hiệu lực thi hành
5. Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu đã được cấp cho đơn vị và xe ô tô vận tải hàng hóa thuộc đối tượng kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô không còn giá trị sử dụng; các đơn vị và phương tiện nêu trên không thuộc đối tượng phải cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, với công ty chỉ sử dụng phương tiện của mình để chở hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty và không thu tiền cước phí vận tải, tức là công ty thuộc đối tượng vận tải nội bộ (không kinh doanh vận tải). Theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP thì công ty không thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định này và không phải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, xe ô tô không phải cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP.

Nguồn: Chính phủ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan