Thứ Bảy (20/07/2024)

Khai thuế theo năm dương lịch hay năm tài chính?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Nếu thay đổi năm tài chính không giống với năm dương lịch thì thời hạn kê khai thuế như thế nào? Tư vấn thời hạn kê khai thuế theo năm tài chính

Thông thường kỳ năm tài chính của một công ty sẽ bắt đầu tư ngày 01/01/ đến 31/12 trùng với thời gian của năm dương lịch, do vậy việc kê khai thuế sẽ diễn ra bình thường. Tuy nhiên đối với một số công ty có năm tài chính đặc biệt thì việc kê khai thuế VAT, thuế TNCN và BCTC sẽ làm như thế nào? Về nội dung này theo công văn số 2616/CT-TTHT ngày 09/4/2018 của cục thuế HCM  trả lời như sau:

Căn cứ Khoản a, Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội khóa 13 quy định về kỳ kế toán:

Điều 12. Kỳ kế toán
1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:
a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán nám là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;

Theo quy định tại luật quản lý thuế 2019 năm tính thuế được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính do đơn vị lựa chọn

1. Năm tính thuế được xác định theo năm dương lịch từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12; trường hợp năm tài chính khác năm dương lịch thì năm tính thuế áp dụng theo năm tài chính.

Ngoài ra, tại điều 44 cũng quy định

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới kinh doanh thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày, Công ty đã làm thủ tục chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính (từ ngày 01/4 đến ngày 31/3 năm sau), bất đầu áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2018 thì:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): đối với kỳ tính thuế của năm chuyển đổi (từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/3/2018) thì thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm chuyển đổi trên chậm nhất là ngày cuối của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế năm chuyển đổi. Khi quyết toán thuế TNDN, Công ty phải lập Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế quản lý.

Về thuế thu nhập cá nhân (TNCN): Kỳ tính thuế năm của thuế TNCN được tính theo năm dương lịch, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan