Thứ Bảy (18/05/2024)

Thủ tục thay đổi họ tên cho con trên giấy khai sinh

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục và lệ phí thay đổi họ tên cho con trên giấy khai sinh. Các điều kiện để có thể thay đổi họ, tên

Trong một số trường hợp do nhiều lý do khác nhau mà chúng ta muốn thay đổi họ, chữ đệm, tên trên giấy khai sinh. Hiện tại, pháp luật có quy định về việc thay đổi, họ tên khai sinh. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng có thể thay đổi họ tên được. Do vậy, AZLAW sẽ đi sâu vào các vấn đề liên quan tới thay đổi họ tên trong bài viết này.

Thay đổi họ tên trên giấy khai sinh
Thay đổi họ tên cho con

Điều kiện thay đổi họ tên trên giấy khai sinh

Điều kiện chung để thay đổi họ tên

  • Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai
  • Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
  • Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Điều kiện để có thể thay đổi “họ” trên giấy khai sinh

Theo quy định tại điều 27 bộ luật dân sự các trường hợp có thể thay đổi họ trên giấy khai sinh gồm:

Điều 27. Quyền thay đổi họ
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ trong trường hợp sau đây:
a) Thay đổi họ cho con đẻ từ họ của cha đẻ sang họ của mẹ đẻ hoặc ngược lại;
b) Thay đổi họ cho con nuôi từ họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ sang họ của cha nuôi hoặc họ của mẹ nuôi theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi;
c) Khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ cho người đó theo họ của cha đẻ hoặc mẹ đẻ;
d) Thay đổi họ cho con theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc của con khi xác định cha, mẹ cho con;
đ) Thay đổi họ của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
e) Thay đổi họ theo họ của vợ, họ của chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại họ trước khi thay đổi;
g) Thay đổi họ của con khi cha, mẹ thay đổi họ;
h) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi họ cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi họ của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo họ cũ.

Điều kiện thay đổi tên trên giấy khai sinh

Việc thay đổi tên trên giấy khai sinh được quy định tại điều 28 bộ luật dân sự 2015 bao gồm:

Điều 28. Quyền thay đổi tên
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó.
3. Việc thay đổi tên của cá nhân không làm thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự được xác lập theo tên cũ.

Thủ tục thay đổi họ tên trên giấy khai sinh

Hồ sơ thay đổi họ tên trên giấy khai sinh

Theo quy định tại điều 26 luật hộ tịch 2014 việc thay đổi họ tên trên giấy khai sinh là việc thay đổi hộ tịch do đó hồ sơ thay đổi họ, tên sẽ bao gồm:
– Mẫu đơn đề nghị thay đổi họ tên (mẫu 14 tại công văn 1288/HTQTCT-HT điều chỉnh mẫu thay đổi hộ tịch)
– Giấy tờ liên quan đáp ứng về điều kiện thay đổi họ, tên theo quy định trên (người yêu cầu phải cung cấp)

Trình tự thay đổi họ tên trên giấy khai sinh

Trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ nếu việc thay đổi họ, tên là có cơ sở thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu. Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.

Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.

Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.

Thẩm quyền thay đổi họ tên trên giấy khai sinh

UBND cấp xã nếu thay đổi cho người chưa đủ 14 tuổi
UBND cấp huyện nếu thay đổi cho người từ đủ 14 tuổi trở lên (Đủ 14 tuổi được xác định là sinh nhật lần thứ 15. Ví dụ sinh ngày 01/01/1990 thì đủ 14 tuổi sẽ là hết ngày 01/01/2014)

Lệ phí thay đổi họ tên: Theo quy định tại điều 5 thông tư 250/2016/TT-BTC tùy thuộc vào điều kiện thực tế của địa phương mà quy định mức thu cho phù hợp. Như vậy, trừ các trường hợp đăng ký đúng hạn thì việc quy định lệ phí sẽ do từng địa phương quy định cụ thể

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan