Thứ Bảy (15/06/2024)

Thông báo hoạt động khuyến mại

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thủ tục, trình tự, hồ sơ thông báo khuyến mại tại Sở Công Thương. Các trường hợp phải thực hiện thông báo khuyến mại

Trước khi thực hiện khuyến mại thương nhân phải thông báo tới các Sở công thương nơi đặt trụ sở về chương trình khuyến mại tối thiểu ít nhất 3 ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại. Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại như thế nào?

Trường hợp khuyến mại phải thông báo

Theo điều 17 nghị định 81/2018/NĐ-CP các hình thức khuyến mại phải thông báo gồm hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 92 Luật thương mại và các Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 14 nghị định 81/2018/NĐ-CP:
– Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí và các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại
– Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền
– Tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ không thu tiền
– Bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, cung ứng dịch vụ trước đó, được áp dụng trong thời gian khuyến mại đã thông báo (khuyến mại bằng hình thức giảm giá)
– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ
– Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu dự thi cho khách hàng để chọn người trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố (hoặc các hình thức tổ chức thi và trao thưởng khác tương đương)
– Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên, theo đó việc tặng thưởng cho khách hàng căn cứ trên số lượng hoặc trị giá mua hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng thực hiện được thể hiện dưới hình thức thẻ khách hàng, phiếu ghi nhận sự mua hàng hóa, dịch vụ hoặc các hình thức khác

Xem thêm: Đăng ký hoạt động khuyến mại

Trường hợp không cần thông báo khuyến mại
– Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại trên có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;
– Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

Lưu ý khi thông báo khuyến mại
– Không được giảm giá quá 50% giá trị hàng hoá, dịch vụ
– Gửi hồ sơ trước ít nhất 3 ngày làm việc
– Giảm giá không được vượt quá 120 ngày/năm; không được vượt quá 45 ngày/lần với một nhãn hiệu hàng hoá
– Bán hàng qua sàn thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến thì không cần thông báo khuyến mại

Hồ sơ thông báo hoạt động khuyến mại

1. Thông báo thực hiện khuyến mại theo Mẫu số 01 Phụ lục tại nghị định 81/2018/NĐ-CP
2. Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm:
a) Tên thương nhân thực hiện khuyến mại;
b) Tên chương trình khuyến mại;
c) Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);
d) Hình thức khuyến mại;
đ) Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;
e) Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);
g) Thời gian thực hiện khuyến mại;
h) Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);
i) Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;
k) Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.
l) Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình.

Hình thức thông báo khuyến mại

1. Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
2. Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại;
3. Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố;
4. Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp https://dichvucong.gov.vn/

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan