Chủ Nhật (23/06/2024)

Giấy phép xuất, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục xin giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất công nghiệp. Dịch vụ xin giấy phép nhập khẩu xuất khẩu tiền chất công nghiệp

Tiền chất công nghiệp là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy. Do vậy, việc nhập khẩu, xuất khẩu tiền chất công nghiệp phải xin giấy phép nhập khẩu tại Bộ Công Thương.

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất công nghiệp

Hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu xuất khẩu tiền chất công nghiệp theo hướng dẫn tại điều 12 nghị định 113/2017/NĐ-CP:
– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp theo 02a thông tư 32/2017/TT-BCT
– Bản sao giấy tờ về việc đăng ký thành lập đối với tổ chức, cá nhân xuất khẩu, nhập khẩu lần đầu;
– Bản sao hợp đồng hoặc một trong các tài liệu: Thỏa thuận mua bán, đơn đặt hàng, bản ghi nhớ, hóa đơn ghi rõ tên, số lượng tiền chất công nghiệp;
– Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng tiền chất công nghiệp của Giấy phép đã được cấp gần nhất đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1.

Lưu ý: Các trường hợp được miễn trừ cấp giấy phép
– Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 1 có hàm lượng nhỏ hơn 1% khối lượng;
– Hàng hóa chứa tiền chất công nghiệp Nhóm 2 có hàm lượng nhỏ hơn 5% khối lượng.

Trình tự thủ tục xin giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất công nghiệp

Bước 1: Gửi hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất công nghiệp tới bộ công thương qua trang hải quan một cửa https://vnsw.gov.vn

Bước: 2: Cục hoá chất – Bộ công thương xem xét hồ sơ:
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp phép thông báo để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ không được tính vào thời gian cấp phép
– Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép kiểm tra hồ sơ và cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp

Thời hạn của giấy phép:
– Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 1, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu được cấp cho từng lô xuất khẩu, nhập khẩu và có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp;
– Đối với tiền chất công nghiệp Nhóm 2, Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu có thời hạn trong vòng 6 tháng kể từ ngày cấp.

Lệ phí: Không

Tiền chất công nghiệp nhóm 1, nhóm 2 gồm những chất nào

Theo quy định tại nghị định 113/2017/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 82/2022/NĐ-CP) có danh mục về tiền chất công nghiệp nhóm 1, nhóm 2 như sau:

Tiền chất công nghiệp nhóm 1

1 – phenyl – 2 – propanon1 – phenyl – 2 – propanone29143100103-79-7C9H10O
Axetic anhydritAcetic anhydride29152400108-24-7C4H6O3
Axít anthranilicAnthranilic acid29224300118-92-3C7H7NO2
Axít lysergicLysergic acid2939630082-58-6C16H16N2O2
Axít phenyl axeticPhenylacetic acid29163400103-82-2C8H8O2
Axít N – axetyl anthranilicN – acetylanthranilic acid2924230089-52-1C9H9NO3
Alpha-phenyl acetoacetonitril (APAAN)Alpha-phenyl acetoacetonitrile (APAAN)292690004468-48-8C10H9NO
Gamma-butyro lacton (GBL)Gamma-butyro lactone (GBL)2932205096-48-0C4H6O2
IsosafrolIsosafrole29329100120-58-1C10H10O2
PiperonalPiperonal29329300120-57-0C8H6O3
Piperonyl metyl ketonPiperonyl methyl ketone293292004676-39-5C6H5C10H10O3
SafrolSafrole2932940094-59-7C10H10O2
Tinh dầu hay bất kỳ hỗn hợp nào có chứa Safrol, IsosafrolEssential oil or any mixture containing Safrole, Isosafrole
Tiền chất công nghiệp nhóm 1

Tiền chất công nghiệp nhóm 2

Axít axeticAcetic acid2915210064-19-7C2H4O2
Axít clohydricHydrochloric acid280610007647-01-0HCl
Axít formicFormic Acid2915110064-18-6CH2O2
Axít sunfuricSulfuric acid2807.00.007664-93-9H2SO4
Axít tartaricTartaric acid2918.12.00526-83-0C4H6O6
AxetonAcetone2914110067-64-1C3H6O
Axetyl cloritAcetyl chloride2915907075-36-5CH3COCl
Amoni formatAmmonium formate29151200540-69-2HCO2NH4
BenzaldehytBenzaldehyde29122100100-52-7C7H6O
Benzyl xyanidBenzyl cyanide29269095140-29-4C8H7N
DiethylaminDiethylamine29211950109-89-7C4H11N
Dietyl ete Diethyl ether 2909110060-29-7C4H10O
Etylen diaxetatEthylene diacetate29153900111-55-7C6H10O4
FormamitFormamide2924190075-12-7CH3NO
Kali permanganatPotassium permanganate284161007722-64-7KMnO4
Metyl etyl ketonMethyl ethyl ketone2914120078-93-3C4H8O
MethylaminMethylamine2921110074-89-5CH5N
NitroethanNitroethane290420.0079-24-3C2H5NO2
PiperidinPiperidine29333290110-89-4C5H11N
ToluenToluene29023000108-88-3C7H8
Thionyl cloricThionyl chloride281210957719-09-7SOCl2
Tiền chất công nghiệp nhóm 2

Dịch vụ xin cấp phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất công nghiệp

Khi có nhu cầu xin giấy phép nhập khẩu/xuất khẩu tiền chất công nghiệp khách hàng chỉ cần chuẩn bị hồ sơ và cung cấp các thông tin về tiền chất công nghiệp cho chúng tôi bao gồm:
– Hợp đồng số/Thỏa thuận mua bán/đơn đặt hàng/hóa đơn số…
– Tên hoá chất, tên hoá học, mã CAS, công thức hoá học, hàm lượng, đơn vị tính (lít hoặc kg), số lượng
– Mục đích nhập khẩu/xuất khẩu (nêu cụ thể mục đích):
– Tên cửa khẩu nhập khẩu/xuất khẩu:
–  Nơi làm thủ tục Hải quan:
– Phương tiện và điều kiện đảm bảo an toàn vận chuyển:
– Thời gian và số lần thực hiện nhập khẩu/xuất khẩu:
Sau khi tiếp nhận thông tin bộ phận dịch vụ của AZLAW sẽ hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ và thực hiện dịch vụ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan