Thứ Tư (12/06/2024)

Áp dụng theo luật doanh nghiệp hay điều lệ công ty khi tranh chấp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trường hợp điều lệ và quy định khác nhau thì áp dụng điều lệ hay luật doanh nghiệp?

Xin chào! Trong trường hợp điều lệ công ty và luật doanh nghiệp quy định khác nhau thì khi tranh chấp xảy ra áp dụng theo luật doanh nghiệp hay điều lệ công ty?

Trả lời: Trước đây theo luật cũ khoản 16 điều 22 Luật doanh nghiệp 2005 về điều lệ công ty có quy định điều lệ công ty có thể bao gồm: “Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.”

Tuy nhiên Luật doanh nghiệp 2005 đã hết hiệu lực và điều 25 về điều lệ công ty của Luật doanh nghiệp 2020 thì không đề cập tới điều này. Tại khoản 1 điều 24 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về các nội dung chủ yếu phải có, do vậy về nguyên tắc ngoài các nội dung chủ yếu thì có thể bổ sung các nội dung khác không trái với quy định pháp luật hiện hành.

Vì vậy để xác định xem nên áp dùng Luật doanh nghiệp hay điều lệ công ty, cần tham khảo thêm điều 155 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

Điều 155. Hiệu lực về không gian
1. Văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước ở trung ương có hiệu lực trong phạm vi cả nước và được áp dụng đối với mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân trừ trường hợp văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Từ những nội dung nêu trên sẽ thấy văn bản Luật có giá trị pháp lý cao hơn và sẽ áp dụng theo Luật nếu trong trường hợp Luật và điều lệ công ty có quy định khác nhau. Một số trường hợp Luật yêu cầu tối thiểu hoặc ghi rõ “trừ khi điều lệ công ty có quy định khác” thì có thể sẽ được áp dụng theo điều lệ công ty.

Xem thêm: Các nội dung của điều lệ công ty

Do vậy, khi tiến hành xem xét về quy định nên áp dụng điều lệ công ty hay luật doanh nghiệp khi xảy ra tranh chấp cần xem xét về điều khoản tranh chấp là gì? Trong một số trường hợp luật doanh nghiệp có những điều khoản mở để các thành viên, cổ đông tự thỏa thuận tuy nhiên cũng có những điều khoản quy định bắt buộc. Do vậy tùy từng điều khoản mà việc áp dụng điều lệ công ty hay luật doanh nghiệp cũng có sự khác nhau nhất định. Do đó, trước khi áp dụng giải quyết tranh chấp khách hàng nên tham khảo ý kiến luật sư trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tham khảo mẫu điều lệ công ty:
– Mẫu điều lệ công ty cổ phần 2022
– Mẫu điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên 2022
– Mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ
– Mẫu điều lệ công ty một thành viên do tổ chức làm chủ

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan