Thứ Tư (06/07/2022)

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Pháp nhân có phải chịu trách nhiệm hình sự không? Trách nhiệm hình sự của pháp nhân là những trách nhiệm gì?

Trách nhiệm hính sự của pháp nhân thương mại là một quy định hoàn toàn mới trong Bộ luật hình sự năm 2015. Trong những Bộ luật hình sự trước kia, trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra với cá nhân mà thôi. Qua thực tiễn các vụ án xảy ra trên thực tế, Bộ Luật hình sự năm 2015 đã đưa ra quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại. Vậy trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại được quy định như thế nào?

Khái niệm về pháp nhân thương mại

Pháp nhân thương mại là một loại pháp nhân do vậy chúng ta có thể hiểu pháp nhân thương mại là một tổ chức được thành lập theo quy định trong Bộ luật dân sự, có cơ cấu tổ chức chặt chẽ, có tài sản sản độc lập với các cá nhân đặc biệt là pháp nhân này nhân danh chính pháp nhân khi tham gia các quan hệ xã hội. Ngoài ra pháp nhân thương mại còn có mục tiêu chính là tìm kiếm lợi nhuận và lợi nhuận được chia cho các thành viên. Pháp nhân thương mại bao gồm doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

Điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Quy định về điều kiện chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại được thể hiện cụ thể trong Điều 75, Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều kiện sau:
– Hành vi phạm tội được thực hiện nhân danh pháp nhân thương mại;
– Hành vi phạm tội được thực hiện vì lợi ích của pháp nhân thương mại;
– Hành vi phạm tội được thực hiện có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của pháp nhân thương mại;
– Chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 27 Bộ luật hình sự 2015
Nhìn chung pháp nhân thương mại sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự khi pháp nhân này thực hiện hành vi nhân danh chính pháp nhân mình, nguyên nhân của việc phạm tội là vì lợi ích của pháp nhân, pháp nhân thương mại biết hành vi phạm tội của mình nhưng vẫn đồng ý và vẫn thực hiện. Khi xác định được các yếu tố trên mà hành vi phạm tội của pháp nhân thương mại vẫn còn thời hạn truy cứu trách nhiệm hình sự thì pháp nhân vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật.
Lưu ý:  Việc pháp nhân thương mại chịu trách nhiệm hình sự không loại trừ trách nhiệm hình sự của cá nhân

Hình phạt áp dụng đối với pháp nhân thương mại

đối với pháp nhân thương mại Pháp nhân thương mại chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm được quy định tại Điều 76, Bộ luật hình sự 2015. Hình phạt pháp nhân thương mại phải chịu có thể là:
– Phạt tiền
– Đình chỉ hoạt động có thời hạn
– Đình chỉ hoạt động vĩnh viễn
– Cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong lĩnh vực nhất định
– Cấm huy động vốn
Ngoài các hình phạt trên pháp nhân thương mại có thể bị áp dụng thêm một số biện pháp tư pháp được quy định tại Điều 82, Bộ luật hình sự 2015

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay