Thứ Ba (16/04/2024)

Chủ doanh nghiệp có phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chủ doanh nghiệp tư nhân có cần nộp thuế TNDN hay không? Vấn đề thuế TNDN, TNCN đối với chủ DN tư nhân

Tôi đang định thành lập một doanh nghiệp tư nhân chuyên về thiết kế trang web. Vì mới lần đầu khởi nghiệp, nên còn nhiều điều chưa rõ. Tôi muốn hỏi là khi tôi là chủ một doanh nghiệp tư nhân thì tôi có phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Trả lời

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể tại Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định:

Điều 188. Doanh nghiệp tư nhân
1. Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Có thể thấy, đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân, thì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn bằng tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, và không có sự tách bạch rõ ràng giữa tài sản của chủ doanh nghiệp và tài sản của doanh nghiệp. Chính vì vậy, phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân cũng được xác định là thu nhập của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đồng thời, theo  quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 2 Văn bản hợp nhất 26/VBHN–BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ–CP và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 14/09/2015 thì Doanh nghiệp tư nhân được xác định là một trong những đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy, sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu như chủ doanh nghiệp còn phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì điều đó đồng nghĩa với việc cùng một khoản thu nhập mà phải nộp thuế tới hai lần (do tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân và tài sản của doanh nghiệp tư nhân không có sự tách bạch rõ ràng như đã phân tích ở trên).

Chính bởi vậy, về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân, Bộ Tài Chính đã có công văn chỉ đạo các cơ quan thuế. Theo đó, Công văn số 11971/BTC–TCT về việc Thuế thu nhập cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân của Bộ Tài chính được ban hành ngày 26 tháng 08 năm 2009 thì có quy định như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.1, phần A và tiết d, Điểm 2.5, Mục IV, phần C Thông tư số 130/2008/TT – BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH 12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ- CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: doanh nghiệp tư nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Căn cứ quy định nêu trên, chủ doanh nghiệp tư nhân không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.
Chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các Khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân như: thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ thừa kế, quà tặng….

Từ các căn cứ nêu trên, có thể khẳng định: Khi bạn là chủ doanh nghiệp tư nhân thì bạn không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập còn lại sau khi doanh nghiệp của bạn đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những khoản thu nhập khác không liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp tư nhân mà bạn làm chủ như: thu nhập từ việc bạn trúng thưởng, hay được thừa kế, tặng cho…thì bạn phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với các khoản thu nhập này.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan