Thứ Tư (12/06/2024)

Chuẩn bị phạm tội có bị xử lý hình sự không?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Chuẩn bị phạm tội nhưng chưa thực hiện hành vi phạm tội mà bị phát hiện thì có bị xử lý hình sự hay không? Tư vấn các tội bị xử lý hình sự kể các khi chuẩn bị phạm tội

Chuẩn bị phạm tôi có bị đi tù? Sao ông A mới chưa phạm tội mà vẫn bị đi tù? Sao ông B chưa phạm tội mà vẫn bị công an bắt. Đó là những câu hỏi mà rất nhiều người đã đặt ra trên thực tế khi cơ quan có thẩm quyền giải quyết những trường hợp mà người phạm tội bị bắt khi mới chỉ chuẩn bị các công cụ, dụng cụ để phạm tội. Dưới đây là quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 về chuẩn bị phạm tội.

Chuẩn bị phạm tội là gì?

Chuẩn bị phạm tội được hiểu là người phạm tội tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm trừ trường hợp phạm tội lật đổ chính quyền, Thành lập, tham gia tổ chức khủng bố, tổ chức tài trợ khủng bố.

Trách nhiệm hình sự đối với người chuẩn bị phạm tội

Không phải trường hợp nào người chuẩn bị phạm tội cũng bị khởi tố hình sự và chịu trách nhiệm hình sự. Việc khởi tố, trách nhiệm hình sự chỉ đặt ra với người chuẩn bị phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và những tội liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia theo quy định tại Khoản 2, Điều 14, Bộ luật hình sự năm 2015 bao gồm các tội sau:

Điều 14. Chuẩn bị phạm tội
1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.
2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.
3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự

Lưu ý: Trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp nêu trên áp dụng đối với trường hợp người phạm tội từ 16 tuổi trở lên. Tùy từng mức độ nguy hiểm của hành vi chuẩn bị phạm tội mà người phạm tội sẽ bị Tòa án áp dụng hình phạt phù hợp.

Người phạm tội từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội đối với các tội quy định tại Điều 123 (tội giết người); Điều 134 (tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác); Điều 168 (tội cướp tài sản); Điều 169 (tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản) mới phải thì phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan