Thứ Bảy (02/12/2023)

Sở hữu trí tuệ


Bảo hộ nhãn hiệu theo chữ tiêu chuẩn hay chữ cách điệu?

Bảo hộ nhãn hiệu theo chữ tiêu chuẩn hay chữ cách điệu?

Nhãn hiệu là một trong những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa dịch vụ cùng loại được sản xuất bởi các doanh nghiệp khác nhau. Tuy nhiên trên thực tế việc lựa chọn một nhãn hiệu để bảo hộ hoặc sử dụng cũng không đơn giản, vì vừa phải lựa chọn nhãn hiệu chưa có ai đăng ký