Thứ Hai (22/07/2024)

Thủ tục kiểm tra quy hoạch thửa đất

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Kiểm tra quy hoạch thửa đất như thế nào? Cách thức kiểm tra quy hoạch thửa đất chính xác và đúng quy định pháp luật. Hướng dẫn kiểm tra quy hoạch thửa đất

Quy hoạch là gì? Quy hoạch là một trong những vấn đề mà khách hàng quan tâm khi tiến hành mua bán đất đai. Theo đó, nếu đất đai nằm trong quy hoạch có thế sẽ không tiến hành mua bán được hoặc sau khi mua bán sẽ bị thu hồi và bồi thường với giá thấp.

Kiểm tra quy hoạch thửa đất như thế nào?

Khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhu cầu của người mua là kiểm tra đất có quy hoạch hay không. Vậy cách thức kiểm tra quy hoạch thửa đất như thế nào? Việc kiểm tra quy hoạch thửa đất có thể thực hiện theo nhiều cách khác nhau. Cụ thể

Cách 1: Nộp phiếu yêu cầu cũng cấp dữ liệu đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất.

Căn cứ vào Điều 6 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì thông tin quy hoạch phải được bảo đảm công khai, minh bạch và kết hợp hài hòa giữa lợi ích quốc gia, cộng đồng và cá nhân. Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 5 như sau:
“3. Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:
……..
g) Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai;

Như vậy, trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu về thông tin, dữ liệu đất đai được khai thác, sử dụng qua cổng thông tin đất đai ở trung ương, địa phương và phải nộp phí; khi thực hiện khai thác thông tin, dữ liệu đất đai phải thực hiện đúng quy định của pháp luật. Do đó, bạn có thể nộp Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư số: 34/2014/TT-BTNMT ngày 30.6.2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

NƠI NỘP: VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẬN/ HUYỆN

Cách 2: Kiểm tra và tra thông tin quy hoạch trên Cổng thông tin điện tử hoặc tại trụ sở UBND cấp xã, huyện nơi có đất theo căn cứ vào điều 48 luật đất đai 2013

Điều 48. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.
2. Trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định như sau:
a) Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;
c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã.
3. Thời điểm, thời hạn công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định sau đây:
a) Việc công bố công khai được thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt;
b) Việc công khai được thực hiện trong suốt kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Theo quy định trên thì UBND cấp huyện có trách nhiệm CÔNG BỐ, CÔNG KHAI quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện;

Tra cứu quy hoạch thửa đất online

CÔNG BỐ, CÔNG KHAI nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã.Việc CÔNG BỐ CÔNG KHAI được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.Ví dụ: Có thể tra thông tin quy hoạch tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem thông tin quy hoạch tại đây:
– Tra cứu quy hoạch đất tại thủ đô Hà Nội: http://qhkhsdd.hanoi.gov.vn:2015/home.aspx
– Tra cứu quy hoạch đất tại thành phố Hồ Chí Minh: https://thongtinquyhoach.hochiminhcity.gov.vn/

1. Cơ quan nào cung cấp thông tin quy hoạch? UBND cấp huyện nơi có đất là nơi cung cấp thông tin quy hoạch đất đai tại địa phương một cách chính xác. Theo đó, khách hàng nên tra cứu thông tin quy hoạch tại đây.
2. Kiểm tra quy hoạch đất đai như thế nào? Việc kiểm tra quy hoạch có thể kiểm tra trực tiếp bằng cách nộp hồ sơ hành chính hoặc tra cứu online trên website của địa phương (nếu có)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan