Chủ Nhật (19/09/2021)

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc do công ty luật cung cấp. Tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài điện thoại 19006165

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc do AZLAW cung cấp


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
BIÊN  BẢN BÀN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  tại số ……………. phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ  NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê)
Bà ……………….
Sinh ngày: ……………….
CMND số: ……………..     Cấp ngày: …………..    Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Số …… phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số ………… phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.

BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
Bà ……………..
Sinh ngày: ……………
CMND số:……………..     Cấp ngày: ……………     Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên
Hộ khẩu thường trú: …………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………

Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thuê nhà cũng như thực hiện đúng theo thỏa thuận trong điều 3 của hợp đồng thuê nhà lập ngày …../……/2016. Hôm nay, bên B bàn giao cho bên A số tiền đặt cọc là:…………………..VNĐ (Bằng chữ:…….………………………………). Bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc là :……………VNĐ (Bằng chữ:……………………….).

Bên A
(ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay