Thứ Bảy (15/06/2024)

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc do công ty luật cung cấp. Tư vấn pháp luật miễn phí qua tổng đài.

Mẫu văn bản bàn giao tiền đặt cọc do AZLAW cung cấp. Xem thêm:
Đòi lại tiền đặt cọc thuê nhà như thế nào?
Đặt cọc là gì? Các quy định pháp luật về đặt cọc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
BIÊN  BẢN BÀN GIAO TIỀN ĐẶT CỌC

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20…  tại số ……………. phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ  NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên cho thuê)
Bà ……………….
Sinh ngày: ……………….
CMND số: ……………..     Cấp ngày: …………..    Nơi cấp: Công an TP Hà Nội
Hộ khẩu thường trú: Số …… phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số ………… phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam.

BÊN THUÊ NHÀ (sau đây gọi tắt là Bên thuê):
Bà ……………..
Sinh ngày: ……………
CMND số:……………..     Cấp ngày: ……………     Nơi cấp: Công an tỉnh Hưng Yên
Hộ khẩu thường trú: …………………………
Chỗ ở hiện tại: …………………………………

Để đảm bảo cho việc thực hiện hợp đồng thuê nhà cũng như thực hiện đúng theo thỏa thuận trong điều 3 của hợp đồng thuê nhà lập ngày …../……/2016. Hôm nay, bên B bàn giao cho bên A số tiền đặt cọc là:…………………..VNĐ (Bằng chữ:…….………………………………). Bên A đã nhận đủ số tiền đặt cọc là :……………VNĐ (Bằng chữ:……………………….).

Bên A
(ký, ghi rõ họ tên)
Bên B
(Ký, ghi rõ họ tên)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan