Liên hệ tư vấn 1900.6165

Mức lệ phí môn bài đối với tổ chức hành nghề luật sư

Các tổ chức hành nghề luật là công ty luật, văn phòng luật sư không hoạt động theo luật doanh nghiệp, không phải đăng ký mức vốn điều lệ. Việc xác định mức lệ phí môn bài như thế nào?

Về lệ phí môn bài của tổ chức hành nghề luật
Mức lệ phí môn bài quy định tại khoản 1 điều 2 và khoản 1 điều 4 nghị định 139/2016/NĐ-CP như sau:

Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài
Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:
1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Điều 4. Mức thu lệ phí môn bài
1. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:
a) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3.000.000 đồng/năm;
b) Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2.000.000 đồng/năm;
c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1.000.000 đồng/năm.
Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản này căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Theo quy định tại điều 32 Luật luật sư (sửa đổi 2009) quy định:

Điều 32. Hình thức tổ chức hành nghề luật sư, điều kiện thành lập tổ chức hành nghề luật sư
1. Tổ chức hành nghề luật sư bao gồm:
a) Văn phòng luật sư;
b) Công ty luật.

Luật luật sư không quy định vốn điều lệ và vốn đầu tư đối với văn phòng luật sư và công ty luật. Do vậy, theo các quy định trên, mức lệ phí môn bài với các tổ chức hành nghề luật sư là 1.000.000 VNĐ/năm. Các nội dung trên đã được tổng cục thuế trả lời theo công văn số 1335/TCT-CS ngày 10/04/2019

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

HOTLINE: 19006165