Chủ Nhật (23/06/2024)

Thủ tục thay đổi phương pháp tính thuế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thay đổi phương pháp tính thuế như thế nào? Hồ sơ, trình tự thủ tục thay đổi phương pháp tính thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Phương pháp tính thuế là cách thức tính thuế của doanh nghiệp bắt buộc phải lựa chọn khi đăng ký kinh doanh. Hiện nay, khi đăng ký kinh doanh có 3 phương pháp tính thuế bao gồm:
– Phương pháp khấu trừ
– Phương pháp tính thuế trực tiếp (chia ra trực tiếp trên GTGT và trực tiếp trên doanh số)
– Không phải nộp thuế GTGT

Xem thêm: Các loại phương pháp tính thuế

Lựa chọn phương pháp tính thuế: Khi đăng ký kinh doanh để lựa chọn phương pháp tính thuế chỉ cần tích chọn trên giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Ngoài ra, tại thông tư 93/2017/TT-BTC quy định phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng lần đầu của doanh nghiệp. Trong một số trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi phương pháp tính thuế thì phải làm gì?

Xem thêm: Phương pháp tính thuế trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Thay đổi phương pháp tính thuế: Theo quy định tại nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định vè thay đổi nội dung đăng ký thuế trong đó nêu rõ trường hợp thay đổi nội dung đăng ký thuế sẽ không thực hiện thông qua thủ tục đăng ký kinh doanh, vậy trường hợp này doanh nghiệp phải làm gì?

Điều 59. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế
1. Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, trừ thay đổi phương pháp tính thuế, doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
2. Sau khi tiếp nhận thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nhập dữ liệu vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và truyền thông tin sang Hệ thống thông tin đăng ký thuế. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thuế

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 của Bộ Tài chính:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) như sau:
1. Bỏ các khổ 1, 2, 3, 4, 5 sau điểm đ Khoản 3 Điều 12 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính) và thay bằng nội dung như sau:
Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

– Tại Công văn số 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục Thuế về việc giới thiệu điểm mới tại Thông tư số 93/2017/TT-BTC ngày 19/9/2017 về phương pháp tính thuế hướng dẫn:

2. Bỏ hướng dẫn nộp Mẫu 06/GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT.
Trước đây:
Khi chuyển đổi áp dụng các phương pháp tính thuế giá trị gia tăng (từ phương pháp trực tiếp sang phương pháp khấu trừ và ngược lại) thì cơ sở kinh doanh phải nộp Mẫu 06/GTGT đến cơ quan thuế.
3. Bổ sung hướng dẫn Phương pháp tính thuế GTGT của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính).

Như vậy, kể từ ngày Thông tư số 93/2017/TT-BTC có hiệu lực: Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể
– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
– Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế.

Do vậy, khi chuyển đổi phương pháp tính thuế doanh nghiệp chỉ cần áp dụng bằng cách nộp tờ khai thuế tương ứng theo phương pháp tính thuế mà DN lựa chọn tới cơ quan thuế để chuyển đổi. (Lưu ý: Theo điều 12 thông tư 219/2013/TT-BTC quy định “Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.“)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan