Thứ Bảy (18/05/2024)

Xử phạt các hành vi gây tiếng ồn

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hàng xóm gần nhà tôi thường dẫn bạn về nhà tụ tập hát hò tới gần sáng gây mất trật tự khu dân cư nơi chúng tôi đang sống chúng tôi đã nhiều lần nhắc nhở nhưng hàng xóm nhà tôi vẫn không thay đổi, vậy trường hợp này chúng tôi phải xử lý ra sao?

Do là dịp đầu năm nên hàng xóm cạnh nhà tôi thường dẫn bạn về nhà chơi ăn uống, tu tập hát hò tới gần sáng gây ảnh hưởng rất nhiều tới nhà tôi và các hộ dân cư xung quanh, mấy nhà bên cạnh đã nhiều lần nhắc nhở nhưng hàng xóm nhà tôi vẫn không nghe và còn nói “nhà tôi tôi muốn làm gì thì làm“. Nói ra thì ngại vì làm mất lòng hàng xóm, phát sinh mâu thuẫn, còn không nói thì bực bội, ức chế trong lòng. Vậy luật sư cho tôi hỏi chúng tôi phải giải quyết ra sao?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi câu hỏi tới bộ phận Tư vấn pháp luật của AZLAW, đối với vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Hàng xóm của bạn đã có hành vi gây ồn ào làm mất yên tĩnh khu dân cư, khi đó bạn và những hộ dân trong khu có thể thực hiện giải quyết như sau:
– Có thể nhờ ban quản lý tổ dân phố đưa ra góp ý chung trong buổi sinh hoạt
– Làm đơn đề nghị tổ hòa giải của khu phố hòa giải, hoặc phản ánh với lãnh đạo, đoàn thể khu phố động viên, giáo dục họ chấp hành pháp luật, báo trước cho họ đã vi phạm pháp luật có thể sẽ bị xử lý.
– Trường hợp nếu giải quyết tại tổ dân phố không thành, bạn có quyền làm đơn gửi đến UBND để giải quyết. Khi họ đang vi phạm thì báo ngay cho Công an phường để xuống lập biên bản vi phạm hành chính.

Điều 8 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có quy định về vấn đề đảm bảo sự yên tĩnh chung như sau:

Điều 8. Vi phạm quy định về bảo đảm sự yên tĩnh chung
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau;
b) Không thực hiện các quy định về giữ yên tĩnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, nhà điều dưỡng, trường học hoặc ở những nơi khác có quy định phải giữ yên tĩnh chung;
c) Bán hàng ăn uống, giải khát quá giờ quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi dùng loa phóng thanh, chiêng, trống, còi, kèn hoặc các phương tiện khác để cổ động ở nơi công cộng mà không được phép của các cơ quan có thẩm quyền.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy hành vi của hàng xóm gần nhà bạn gây tiếng động lớn, ồn ào tại khu dân cư tới gần sáng ( trong khoảng 22 giờ ngày hôm trước tới 06 giờ sáng ngày hôm sau) sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng tới 1.000.000 đồng.

Ngoài ra, trong trường hợp mà hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA trở lên có thể bị xử phạt từ 1.000.000 đồng tới 160.000.000 đồng (điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP)

Điều 22. Vi phạm các quy định về tiếng ồn
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.
5. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.
6. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.
7. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.
8. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.
9. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.
10. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 4, 5, 6 và 7 Điều này;
b) Đình chỉ hoạt động của cơ sở từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 8, 9 và 10 Điều này.
12. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;
b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan