Thứ Bảy (18/05/2024)

Thời hạn của hợp đồng ủy quyền là bao lâu?

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Bố tôi có mảnh đất và muốn ủy quyền cho tôi để bán mảnh đất này và thực hiện bằng hợp đồng ủy quyền. Xin hỏi như vậy hợp đồng này có giá trị bao lâu?

Bố tôi có mảnh đất và muốn ủy quyền cho tôi để bán mảnh đất này và thực hiện bằng hợp đồng ủy quyền. Xin hỏi như vậy hợp đồng này có giá trị bao lâu? Khi tôi bán nhà có cần chữ ký của bố tôi hay không? Vì bố tôi hiện đang già yếu nên khó có thể đi lại được.

Trả lời

Căn cứ quy định tại Điều 562, Điều 563 Bộ luật dân sự 2015 về hợp đồng ủy quyền như sau:

Điều 562. Hợp đồng ủy quyền
Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
Điều 563. Thời hạn ủy quyền
Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

Như vậy có thể thấy, thời hạn ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền chấm dứt khi bạn bán nhà hoặc sau 1 năm kể từ ngày hợp đồng ủy quyền có hiệu lực. Tuy vậy nếu muốn thời gian lâu hơn thì bạn và bố có thể thực hiện bằng văn bản ủy quyền theo quy định tại điều 140 Bộ luật dân sự 2015. Đối với văn bản ủy quyền thì thời gian hết hiệu lực do hai bên thỏa thuận.

Điều 140. Thời hạn đại diện
1. Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật.

Về điều kiện ủy quyền theo khoản 2 điều 138 như sau:

Điều 138. Đại diện theo ủy quyền
2. Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản chung của các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân.

Như vậy, chọn đúng loại văn bản để thực hiện ủy quyền, đại diện có thể giúp đáp ứng nhu cầu của bạn một cách tốt hơn. Nếu còn thắc mắc nào khác vui lòng liên hệ để được tư vấn.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan