Thứ Ba (16/04/2024)

Ủy quyền thực hiện thủ tục BHXH

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Ủy quyền thực hiện thủ tục bảo hiểm xã hôi như thế nào? Có thể ủy quyền để thực hiện thủ tục BHXH hay không?

Việc ủy quyền thực hiện thủ tục về bảo hiểm xã hội được quy định tại khoản 6, điều 18 luật bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:

Điều 18. Quyền của người lao động
6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Mẫu ủy quyền 13-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019

Mẫu số 13-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

I. Người ủy quyền:
Họ và tên: ……………………………………., sinh ngày ……. /…… /……….
Mã số BHXH:………………………………….
Loại chế độ được hưởng: …………………………………………………………..
Số điện thoại liên hệ:………………………………………
Số CMND/số căn cước công dân/số hộ chiếu/: …………….. do…………………….. cấp ngày …/……./……
Nơi cư trú (1): …………………………………………………………………………..

II. Người được ủy quyền:
Họ và tên: ……………………………………….., sinh ngày ……… /…….. /……….
Số CMND/số căn cước công dân /hộ chiếu/:……………… do…………………….. cấp ngày …/……./……
Nơi cư trú (1): …………………………………………………………………
Số điện thoại:……………………………………

III. Nội dung ủy quyền(2):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

IV: Thời hạn ủy quyền: (3)……………………………………
Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền như đã nêu ở trên.
Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Tôi là người được ủy quyền cam kết sẽ thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại tiền nếu không thực hiện đúng cam kết./.

……, ngày … tháng … năm ….
Chứng thực chữ ký
của người ủy quyền
(4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
………, ngày … tháng … năm ….
Người ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)  
……….., ngày …. tháng …. năm …..
Người được ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên)    

HƯỚNG DẪN LẬP MẪU SỐ 13-HSB
(1) Ghi đầy đủ địa chỉ: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã (ph­ường, thị trấn), huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh (thành phố); trường hợp người ủy quyền đang chấp hành hình phạt tù thì ghi tên trại giam, huyện (quận, thị xã, thành phố), tỉnh(thành phố);
(2) Ghi rõ nội dung ủy quyền như: Làm loại thủ tục gì; nhận hồ sơ hưởng BHXH (bao gồm cả thẻ BHYT) nếu có; Nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp gì; đổi thẻ BHYT, thanh toán BHYT, đổi sổ BHXH, điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ gì… Nếu nội dung ủy quyền bao gồm cả làm đơn thì cũng phải ghi rõ làm ủy quyền làm đơn, trường hợp ủy quyền cho thực hiện toàn bộ thủ tục (bao gồm cả làm đơn, nộp, nhận hồ sơ, nhận tiền) thì phải ghi thật cụ thể.
(3) Thời hạn ủy quyền do các bên tự thỏa thuận và ghi rõ từ ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm; trường hợp để trống thì thời hạn ủy quyền là một năm kể từ ngày xác lập việc ủy quyền
(4) Chứng thực chữ ký của người ủy quyền: Là chứng thực chính quyền địa phương hoặc của Phòng Công chứng hoặc của Thủ trưởng trại giam, trại tạm giam hoặc của Đại sứ quán Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài hoặc của chính quyền địa phương của nước ngoài nơi người hưởng đang cư trú (chỉ cần xác nhận chữ ký của người ủy quyền);

Lưu ý:
– Giấy ủy quyền bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực theo quy định của pháp luật. – Trường hợp người được ủy quyền không thực hiện đúng nội dung cam kết thì ngoài việc phải bồi thường số tiền đã nhận không đúng quy định thì tùy theo hậu quả còn bị xử lý theo quy định của pháp luật hành chính hoặc hình sự

Tham khảo
https://baohiemxahoi.gov.vn/hoidap/pages/default.aspx?ItemID=24101

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan