Thứ Bảy (18/05/2024)

Vợ, chồng ly hôn có được tách khẩu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Vợ chồng ly hôn nhưng ở cùng một địa chỉ có được lập hộ khẩu mới hay không? Thủ tục tách khẩu, lập hộ khẩu mới khi vợ chồng đã ly hôn.

Trên thực tế, nhiều trường hợp hai vợ chồng ly hôn nhưng vẫn còn ở chung nhà. Đối với trường hợp này giải quyết vấn đề hộ khẩu như thế nào? Trong bài viết này AZLAW sẽ hướng dẫn khách hàng giải quyết vấn đề theo quy định pháp luật. Theo quy định tại điều 25 luật cư trú 2020

Điều 25. Tách hộ
1. Thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trường hợp có nhiều thành viên cùng đăng ký tách hộ để lập thành một hộ gia đình mới thì trong số các thành viên đó có ít nhất một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
b) Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó;
c) Nơi thường trú của hộ gia đình không thuộc trường hợp quy định tại Điều 23 của Luật này.
2. Hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho tách hộ của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản.
Trường hợp tách hộ sau ly hôn quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thì hồ sơ tách hộ bao gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh việc ly hôn và việc tiếp tục được sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.
3. Thủ tục tách hộ được thực hiện như sau:
a) Người đăng ký tách hộ nộp hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến cơ quan đăng ký cư trú;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin; trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký thường trú online

Khách hàng có thể tham khảo tờ khai thay đổi thông tin cư trú (Mẫu CT01 ban hành kèm theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA). Thông thường, các trường hợp tách hộ khi ở cùng một địa chỉ cần phải có sự đồng ý chủ chủ hộ. Tuy nhiên, riêng với trường hợp vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn cùng ở một địa chỉ hợp pháp thì việc này không cần có sự đồng ý của chủ hộ (là chồng) mà chỉ cần giấy tờ chứng minh việc ly hôn (quyết định ly hôn hoặc văn bản công nhận thuận tình ly hôn của toà).

Đối với một số trường hợp đặc biệt, khách hàng tham khảo thông tin sau:

Trường hợp 1: Vợ/chồng cũ đã chuyển ra khỏi chỗ ở ghi nhận trên hộ khẩu thì theo khoản 4 Điều 22 Luật Cư trú năm 2020 quy định

Điều 22. Thủ tục đăng ký thường trú

4. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.

Trường hợp không thực hiện đăng ký thường trú theo địa chỉ mới có thể bị xoá đăng ký thường trú theo điểm d khoản 1 điều 24 Luật cư trú 2020

Điều 24. Xóa đăng ký thường trú
1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký thường trú:

d) Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

2. Cơ quan đã đăng ký thường trú có thẩm quyền xóa đăng ký thường trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký thường trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Trường hợp 2: Vợ/chồng đã ly hôn nhưng chưa chuyển địa chỉ thì theo điều 63 luật hôn nhân gia đình 2024 quy định

Điều 63. Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn
Nhà ở thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng đã đưa vào sử dụng chung thì khi ly hôn vẫn thuộc sở hữu riêng của người đó; trường hợp vợ hoặc chồng có khó khăn về chỗ ở thì được quyền lưu cư trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày quan hệ hôn nhân chấm dứt, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Theo đó, quan hệ hôn nhân chấm dứt khi có bản án hoặc quyết định của toà theo khoản 1 điều 57 Luật HNGĐ.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan