Thứ Tư (28/02/2024)

Yêu cầu phản tố là gì? Trường hợp nào có thể phản tố

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Yêu cầu phản tố là gì? Các yếu tố để xác định yêu cầu phản tố? Thời điểm và điều kiện gửi yêu cầu phẩn tố?

Phản tố là gì?

Phản tố là kiện ngược lại nội dung đã bị tố. Đây là một trong các quyền lợi cơ bản của bị đơn khi bị kiện bởi nguyên đơn. Người phản tố sẽ nộp đơn kèm theo nội dung phản tố của mình ngày sau khi nhận được thông báo về việc thụ lý vụ án của tòa án.

Yêu cầu phản tố là gì?

Yêu cầu phản tố của bị đơn hiện tại không được định nghĩa cụ thể trong bộ luật tố tụng dân sự 2015. Tuy nhiên dựa vào nội dung của quy định có thể giải thích yêu cầu phản tố của bị đơn như sau:

Yêu cầu phản tố là quyền của bị đơn trong vụ án dân sự trong đó thể hiện việc bị đơn kiện ngược lại nguyên đơn (kiện ngược trở lại với yêu cầu của nguyên đơn). Yêu cầu phản tố được xem xét giải quyết cùng với đơn khởi kiện của nguyên đơn trong vụ án vì việc giải quyết yêu cầu của hai bên có yêu cầu chặt chẽ với nhau. Nếu yêu cầu của bị đơn là một việc hoàn toàn không liên quan đến đơn khởi kiện của nguyên đơn thì bị đơn phải khởi kiện thành một vụ án dân sự mới. Tại điều 20 bộ luật dân sự 2015 quy định về quyền yêu cầu phản tố như sau:

Điều 200. Quyền yêu cầu phản tố của bị đơn
1. Cùng với việc phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn, bị đơn có quyền yêu cầu phản tố đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.
2. Yêu cầu phản tố của bị đơn đối với nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập được chấp nhận khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Yêu cầu phản tố để bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
b) Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập;
c) Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn.
3. Bị đơn có quyền đưa ra yêu cầu phản tố trước thời điểm mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải.

Điều kiện của yêu cầu phản tố

Như vậy, có thể thấy yêu cầu phản tố phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:
– Bù trừ nghĩa vụ với yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập
– Yêu cầu phản tố được chấp nhận dẫn đến loại trừ việc chấp nhận một phần hoặc toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập
– Giữa yêu cầu phản tố và yêu cầu của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có sự liên quan với nhau và nếu được giải quyết trong cùng một vụ án thì làm cho việc giải quyết vụ án được chính xác và nhanh hơn

Thời điểm yêu cầu phản tố

Yêu cầu phản tố có thể được đưa ra yêu cầu phản tố đồng thời với việc nộp cho toà án bản ghi ý kiến của mình đối với yêu cầu của nguyên đơn trong quá trình giải quyết vụ án dân sự. Đối với trường hợp có yêu cầu phản tố thì sẽ phải nộp tạm ứng án phí và thời điểm chuẩn bị xét xử sẽ tính lại từ thời điểm nộp tạm ứng án phí hoặc yêu cầu phản tố (nếu miễn án phí)

Ví dụ về yêu cầu phản tố: Anh A đòi chị B 500.000 VNĐ vì A đã bán cho B 1 còn gà, tuy nhiên chị B lại có yêu cầu phản tố đòi lại anh A 200.000 VNĐ vì anh A cũng đã mua trứng của chị B

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan