Thứ Bảy (18/05/2024)

Bản cam kết an toàn thực phẩm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Bản cam kết an toàn thực phẩm là gì? Trường hợp nào sử dụng bản cam kết an toàn thực phẩm? Trường hợp nào cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm?

Bản cam kết an toàn thực phẩm là gì?

Bản cam kết an toàn thực phẩm là một trong những tài liệu về điều kiện kinh doanh với nhũng trường hợp cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không thuộc trường hợp cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Theo đó, bản cam kết an toàn thực phẩm do UBND cấp huyên xác nhận hoặc tiếp nhận theo quy định cụ thể của từng địa phương

Đối tượng thực hiện bản cam kết an toàn thực phẩm theo quyết định 28/2022/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội
– Bếp ăn tập thể,
– Căng tin tại các cụm công nghiệp,
– Trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,
– Bệnh viện hạng hai trở xuống
– Cơ quan tổ chức khác có quy mô từ 50 suất đến dưới 200 suất ăn/một lần phục vụ và cơ sở dịch vụ ăn uống trong khách sạn hai sao trở xuống.

Mâu bản cam kết an toàn thực phẩm

Làm bản cam kết an toàn thực phẩm như thế nào?

Hồ sơ cam kết an toàn thực phẩm
– Bản cam kết chấp hành các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thực phẩm (02 bản – in trên bìa màu xanh dương)
– Bản sao có chứng thực, bản sao kèm bản chính để đối đối chiếu giấy xác nhận kiến thức về ATTP của chủ cơ sở, người trực tiếp kinh doanh của cơ sở kinh doanh  do cơ quan thẩm quyền cấp còn hiệu lực.
– Bản sao có chứng thực giấy xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp kinh doanh của cơ sở kinh doanh do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp theo quy định

Cơ quan giải quyết: Tùy trường hợp (Phòng Y tế – UBND quận, huyện…)

Thời gian thực hiện: 5 – 10 ngày làm việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM
ĐỐI VỚI CƠ SỞ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Ngày ….. tháng …..năm ……., tại: ……………………………………………………
Người đại diện: ………………………………………………………………………………
Loại hình cung cấp/kinh doanh: ……………………………………………………
Địa chỉ/địa điểm: ……………………………………………………………………………

CAM KẾT

Thực hiện đúng các quy định về điều kiện an toàn thực phẩm trong cung cấp dịch vụ ăn uống và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật với những nội dung sau:
(1) Cơ sở tuân thủ đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, nguồn nước sạch để chế biến thức ăn, nước đá sạch.
(2) Chủ cơ sở và người trực tiếp cung cấp dịch vụ ăn uống có đủ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm; kết quả khám sức khoẻ và phiếu xét nghiệm cấy phân theo quy định.
(3) Cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm với cơ quan chức năng có thẩm quyền của địa phương theo đúng quy định.

UBND………………….…….
(CƠ QUAN CHỨC NĂNG)
(ký & ghi họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
(ký & ghi họ tên)

Câu hỏi thường gặp

Giá trị bản cam kết an toàn thực phẩm?

Việc cam kết an toàn thực phẩm tương tự việc xin chứng nhận an toàn thực phẩm là một trong các điều kiện để tiến hành kinh doanh thực phẩm (đối với trường hợp không thuộc đối tượng chứng nhận ATTP). Bản cam kết an toán thực phẩm có giá trị ba năm

Sự khác nhau giữa cam kết ATTP và chứng nhận ATTP

Việc chứng nhận ATTP thường có cán bộ kiểm tra cơ sở, đối với việc ký cam kết chủ cơ sở kinh doanh cam kết và tự chịu trách nhiệm nội dung cam kết về an toàn thực phẩm của mình

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan