Thứ Hai (22/07/2024)

Đòi lại tiền đóng vào công ty đa cấp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Đóng tiền vào công ty đa cấp làm sao để đòi lại? Chấm dứt hợp đồng bán hàng đa cấp muốn đòi lại tiền như thế nào?

Thưa luật sư cho cháu hỏi vấn đề này ạ! Cháu là một sinh viên năm nhất vừa chân ướt chân ráo ra Hà Nội ạ và cháu đi tìm việc để vừa học vừa làm ạ, hôm đó cháu lên facebook thì thấy có nick kia tuyển nhân viên làm siêu thị ạ nhưng khi tới đó nộp hồ sơ thì không phải mà họ bảo như thế này ạ: mua sản phẩm của công ty họ và tích lũy doanh số bán hàng, khi tích lũy được 6650vi và tương đương với 10 triệu đồng thì sẽ trở thành cộng tác viên chính thức. Mới đầu thì cháu không biết đó là kinh doanh đa cấp đâu nên cháu nhẹ dạ cả tin họ nên đã đồng ý đi vay tiền và mua sản phẩm và ký hợp đồng với công ty họ nhưng cháu mới thấy và kiểm tra sản phẩm chứ chưa mang sản phẩm về ạ. Hôm sau cháu lên công ty mới biết là kinh doanh đa cấp nên t đòi lại tiền nhưng họ bảo đã ký hợp đồng rồi là k được trả lại sản phẩm mà cháu chưa lấy sản phầm về ạ. Vì vậy cháu nhờ luật có thể cho cháu biết cháu có thể đòi lại đc số tiền đó không ạ?

Trả lời

Việc bạn xem tuyển dụng trên facebook và đến công ty tiềm hiểu bạn đã biết là không giống với thông tin trên facebook mà bạn nhận được, và bạn nghe tư vấn đồng ý đi vay tiền về ký hợp đồng với bạn là hoàn toàn thuộc về nhận thức chủ quan của bạn (do bạn nhẹ dạ cả tin). Sảm phẩm mà công ty bán cho bạn, bạn đã xem và kiểm chứng chứ có nghĩa là bạn đã đồng ý tham gia vào giao dịch này.

Mặt khác kể từ khi Luật cạnh tranh ra đời thì Luật về kinh doanh đa cấp cũng ra đời, cơ sở chính là Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp thì hoạt động của công ty được pháp luật điều chỉnh và bảo hộ, thể hiện rõ ràng trong hợp đồng mà bạn đã ký kết theo quy định tại Điều 29 của Nghị định cụ thể như sau:

Điều 29. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
1. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng văn bản với người tham gia bán hàng đa cấp.
2. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải bao gồm các nội dung cơ bản sau:
a) Tên doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, thông tin liên hệ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp;
b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú (hoặc đăng ký lưu trú đối với người nước ngoài), nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú trong trường hợp không cư trú tại nơi thường trú), số điện thoại, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu của người tham gia bán hàng đa cấp; số giấy phép lao động trong trường hợp người tham gia bán hàng đa cấp là người nước ngoài;
c) Họ tên, mã số của người giới thiệu (người bảo trợ);
d) Thông tin về hàng hóa kinh doanh theo phương thức đa cấp;
đ) Thông tin về kế hoạch trả thưởng, quy tắc hoạt động;
e) Quyền và nghĩa vụ của các bên, đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định này và pháp luật có liên quan;
g) Quy định thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng đối với tiền hoa hồng và tiền thưởng;
h) Quy định về việc mua lại hàng hóa;
i) Các trường hợp chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp và nghĩa vụ phát sinh kèm theo;
k) Cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng.
3. Hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện về hình thức sau:
a) Ngôn ngữ sử dụng bằng tiếng Việt, cỡ chữ ít nhất là 12;
b) Nền giấy và màu mực thể hiện nội dung hợp đồng phải tương phản nhau.

Tuy nhiên, khi đã ký hợp đồng và tìm hiểu thêm mà không muốn tham gia tại công ty nữa thì bạn có thể chấm dứt hợp đồng đa cấp theo quy định tại Điều 30 của Nghị định để lấy lại tiền

Điều 30. Chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp
1. Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp bằng việc gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bán hàng đa cấp trước khi chấm dứt hợp đồng ít nhất là 10 ngày làm việc.
2. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyền chấm dứt hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm các quy định tại Điều 41 Nghị định này.
3. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm chấm dứt hợp đồng với người tham gia bán hàng đa cấp khi người tham gia bán hàng đa cấp vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.
4. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng chấm dứt, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm thanh toán cho người tham gia bán hàng đa cấp tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp có quyền nhận trong quá trình tham gia vào mạng lưới bán hàng đa cấp của doanh nghiệp.

Do số sản phẩm của bạn đã mua vẫn chưa mang về mà ở tại công ty, do đó bạn sẽ được công ty mua lại sản phẩm theo quy định tại Điều 27 của Nghị định sau khi phải chịu các chi phí quản lý, tái lưu kho và các chi phí hành chính khác thì phải hoàn lại cho bạn  tổng số tiền không ít hơn 90% khoản tiền mà bạn đã trả để nhận được hàng hoá đó. Như vậy, bạn có thể làm văn bản thông báo việc chấm dứt hợp đồng với công ty đâ cấp đó và yêu cầu họ thực hiện đúng các quy định pháp luật để nhận lại số tiền đã đóng và không lấy hàng.

Điều 47. Trả lại, mua lại hàng hóa
1. Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận hàng.
2. Hàng hóa trả lại phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Hàng hóa còn nguyên bao bì, tem, nhãn;
b) Kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại.
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia bán hàng đa cấp có yêu cầu trả lại hàng hóa hợp lệ, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại các hàng hóa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và hoàn trả theo mức thỏa thuận với người tham gia bán hàng đa cấp nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà người tham gia bán hàng đa cấp đã trả để nhận số hàng hóa đó.
4. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyền khấu trừ tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác mà người tham gia bán hàng đa cấp đã nhận từ việc mua số hàng hóa bị trả lại theo quy định tại Điều này.
5. Doanh nghiệp bán hàng đa cấp có quyền thu lại từ những người tham gia bán hàng đa cấp khác tiền hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại theo quy định tại Điều này.
6. Trường hợp hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp chấm dứt, doanh nghiệp bán hàng đa cấp có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan