Thứ Tư (17/04/2024)

Niêm yết, kê khai giá trang thiết bị y tế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Các quy định về kê khai, công khai giá đối với trang thiết bị y tế được pháp luật quy định như thế nào? Thủ tục kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế

Từ 01/01/2022 theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP trang thiết bị y tế sẽ trở thành mặt hàng phải quản lý giá, trong trường hợp cần thiết, Nhà nước sẽ can thiệp để đảm bảo giá minh bạch. Theo đó bắt buộc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam và cập nhật khi thay đổi giá trang thiết bị y tế. Do vậy, để kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế cần hiểu rõ về khái niệm này

Niêm yết, kê khai giá là gì?

Theo quy định tại điều 4 luật giá 2012 giải thích từ ngữ quy định rõ về kê khai giá và niêm yết giá (công khai giá) như sau:

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
6. Niêm yết giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thông báo công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bằng Đồng Việt Nam bằng cách in, dán, ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa, dịch vụ để thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9. Kê khai giá là việc tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gửi thông báo mức giá hàng hóa, dịch vụ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi định giá, điều chỉnh giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc diện phải kê khai giá.

Như vậy, có thể giải nghĩa đơn giản:
Kê khai giá là việc định giá và thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định
Công khai giá là việc thông báo công khai giá bản sản phẩm, dịch vụ của mình theo một hình thức nhất định

Nội dung kê khai giá trang thiết bị y tế

Việc công khai giá trang thiết bị y tế sẽ thực hiện theo điều 44, 45 nghị định 98/2021/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 07/2023/NĐ-CP) cụ thể như sau:

Điều 44. Niêm yết giá trang thiết bị y tế
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện niêm yết giá trang thiết bị y tế tại các địa điểm theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.
2. Trường hợp niêm yết giá trang thiết bị y tế trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế phải có đầy đủ các thông tin tối thiểu sau:
a) Tên, chủng loại trang thiết bị y tế;
b) Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu;
c) Đơn vị tính;
d) Cấu hình, tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế;
đ) Giá niêm yết của trang thiết bị y tế.
Điều 45. Nội dung, trách nhiệm kê khai giá trang thiết bị y tế
1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phải kê khai giá; nội dung kê khai, trình tự thủ tục kê khai giá trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.
2. Căn cứ tình hình thực tế và khi có biến động bất thường về giá ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị y tế, khả năng chi trả của người mua, khả năng thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, cập nhật, sửa đổi, bổ sung danh mục và hướng dẫn thông tin trang thiết bị y tế phải kê khai giá.
3. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế thực hiện kê khai giá trang thiết bị y tế với các hình thức theo quy định của pháp luật về giá hoặc trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế.

Thực hiện niêm yết giá trang thiết bị y tế tại: https://congkhaigiadmec.moh.gov.vn/

Thực hiện kê khai giá trang thiết bị y tế tại: https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/

Cổng thông tin kê khai, công khai giá trang thiết bị y tế sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/4/2022, qua đó sẽ góp phần đảm bảo ổn định thị trường mua sắm trang thiết bị y tế, đảm bảo tính minh bạch thị trường, tránh tình trạng đẩy giá trang thiết bị y tế cao hơn thực tế.

Mức phạt khi không kê khai giá

Theo quy định tại nghị định 117/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 124/2021/NĐ-CP) quy định mức phạt không kê khai giá, niêm yết giá như sau:

Điều 78a. Vi phạm quy định về quản lý giá trang thiết bị y tế
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không đăng tải thông tin về kê khai giá trên Cổng thông tin của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam;
b) Kê khai giá không kèm theo đầy đủ các thành phần thông tin theo quy định của pháp luật;
c) Không thực hiện việc cập nhật giá kê khai trang thiết bị y tế khi có thay đổi;
d) Không thực hiện việc giải trình các yếu tố cấu thành giá khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
đ) Kê khai giá trang thiết bị y tế khi không phải là chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế hoặc không phải là nhà phân phối được chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chỉ định kê khai giá.
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện việc kê khai giá trang thiết bị y tế trước khi lưu hành tại Việt Nam;
e) Mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai hoặc mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời điểm mua bán.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan