Thứ Năm (01/06/2023)

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như thế nào? Điều kiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu? Hồ sơ, thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu là gì?

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (không phải ngày cấp văn bằng) và có thể gia hạn. Theo đó, trước khi văn bằng bảo hộ hết hiệu lực cần phải thực hiện gia hạn để tiếp tục được bảo hộ theo quy đinh tại khoản 6 điều 93 luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2022)

Điều 93. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ
6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại mục 20.4 thông tư 01/2007/TT-BKHCN (sửa đổi bổ sung tới 2022) hướng dẫn việc gia hạn như sau:

20.4 Gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ
a) …
Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể được gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần 10 năm đối với toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa, dịch vụ.
b) Để được gia hạn hiệu lực … Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng tính đến ngày … Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, … chủ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu phải nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ đơn yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.
Đơn yêu cầu gia hạn có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp thêm 10% lệ phí gia hạn hiệu lực muộn cho mỗi tháng nộp muộn.
c) Đơn yêu cầu gia hạn
Đơn yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ gồm 01 bộ tài liệu sau đây:
(i) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo Mẫu 02-GH/DTVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư này;
(ii) Bản gốc văn bằng bảo hộ (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
(iii) Giấy ủy quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);
(iv) Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).
d) Xử lý đơn yêu cầu gia hạn
Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.
Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng bảo hộ yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.
Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:
(i) Đơn yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
(ii) Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.
Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo thông tư 263/2016/TT-BTC được tính như sau:
Theo văn bằng bảo hộ
– Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/văn bằng
– Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/văn bằng
– Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn
Theo số nhóm
– Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm
– Phí sử dụng VBBH: 700.000 đồng/nhóm
Theo đơn
– Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn

Ví dụ:
– Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có 1 nhóm thì lệ phí được tính là 1.200.000 VNĐ
– Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có 2 nhóm thì lệ phí là 2.000.000 VNĐ

Câu hỏi thường gặp

Thời gian gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu?

Theo quy định, thời hạn thẩm định đơn là 1 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian có thể kéo dài từ 4 – 6 tháng.

Có thể gia hạn nhiều văn bằng bảo hộ một lần không?

Một đơn yêu cầu gia hạn có thể thực hiện cho nhiều văn bằng bảo hộ (nhiều văn bằng trong một đơn gia hạn). Tuy nhiên, theo quy định về thời gian thì thường một văn bằng bảo hộ sẽ tương ứng 1 đơn gia hạn.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Gọi 1900.6165