Chủ Nhật (23/06/2024)

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu như thế nào? Điều kiện gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu? Hồ sơ, thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có hiệu lực trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (không phải ngày cấp văn bằng) và có thể gia hạn. Theo đó, trước khi văn bằng bảo hộ hết hiệu lực cần phải thực hiện gia hạn để tiếp tục được bảo hộ theo quy đinh tại khoản 6 điều 93 luật sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi bổ sung 2022)

Điều 93. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ
6. Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực từ ngày cấp đến hết mười năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần mười năm.

Việc gia hạn phải được thực hiện trong vòng 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Yêu cầu gia hạn có thể nộp sau thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí cho mỗi tháng bị muộn theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Điều 31. Gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

3. Hồ sơ yêu cầu gia hạn và phí thẩm định yêu cầu gia hạn, lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, phí sử dụng văn bằng bảo hộ, phí đăng bạ và phí công bố quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ phải được chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu nộp cho cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp trong vòng 06 tháng tính đến ngày Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực. Yêu cầu gia hạn có thể nộp sau thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày văn bằng bảo hộ hết hiệu lực và chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí cho mỗi tháng bị muộn theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

Hồ sơ gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định tại điều 31 nghị định 05/2023/NĐ-CP việc gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu gồm các hồ sơ sau:
1. Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực làm theo Mẫu số 07 tại Phụ lục II
2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp văn bằng bảo hộ được cấp dưới dạng giấy và có yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào văn bằng bảo hộ);
3. Văn bản ủy quyền (trường hợp yêu cầu được nộp thông qua đại diện);
4. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp).
Trong một hồ sơ có thể yêu cầu gia hạn hiệu lực cho một hoặc nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng loại đối tượng và cùng chủ sở hữu.

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu gia hạn, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp xem xét hồ sơ và thực hiện các thủ tục sau đây:
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, ra quyết định gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trên Công báo Sở hữu công nghiệp trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày ra quyết định;
b) Ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
b1) Hồ sơ yêu cầu gia hạn không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
b2) Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tương ứng.
Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
c) Sau khi thủ tục gia hạn đã hoàn tất, trường hợp chủ Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ghi nhận quyết định gia hạn hiệu lực vào văn bằng bảo hộ, chủ văn bằng bảo hộ phải thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ và nộp phí, lệ phí theo quy định.

Lệ phí gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo thông tư 263/2016/TT-BTC được tính như sau:
Theo văn bằng bảo hộ
– Phí thẩm định yêu cầu gia hạn: 160.000 đồng/văn bằng
– Phí đăng bạ Quyết định gia hạn hiệu lực VBBH: 120.000 đồng/văn bằng
– Lệ phí gia hạn hiệu lực muộn: 10% lệ phí gia hạn/mỗi tháng nộp muộn
Theo số nhóm
– Lệ phí gia hạn hiệu lực: 100.000 đồng/nhóm
– Phí sử dụng VBBH: 700.000 đồng/nhóm
Theo đơn
– Phí công bố Quyết định ghi nhận gia hạn: 120.000 đồng/đơn

Ví dụ:
– Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có 1 nhóm thì lệ phí được tính là 1.200.000 VNĐ
– Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có 2 nhóm thì lệ phí là 2.000.000 VNĐ

Câu hỏi thường gặp

Thời gian gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu? Theo quy định, thời hạn thẩm định đơn là 1 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế thời gian có thể kéo dài từ 4 – 6 tháng.

Có thể gia hạn nhiều văn bằng bảo hộ một lần không? Một đơn yêu cầu gia hạn có thể thực hiện cho nhiều văn bằng bảo hộ (nhiều văn bằng trong một đơn gia hạn). Tuy nhiên, theo quy định về thời gian thì thường một văn bằng bảo hộ sẽ tương ứng 1 đơn gia hạn.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan