Thứ Bảy (02/07/2022)

Mẫu giấy ủy quyền cho trang thiết bị y tế

Mẫu giấy uỷ quyền thực hiện các thủ tục nhập khẩu, công bố, lưu hành trang thiết bị y tế hiện hành

Khi tiến hành thủ tục nhập khẩu trang thiết bị y tế về Việt Nam doanh nghiệp sẽ phải có uỷ quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế thể thực hiện thủ tục nhập khẩu hoặc công bố, lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng mãu quy định giấy uỷ quyền cần phải được hợp pháp hoá lãnh sự trước khi gửi về Việt Nam


Mẫu giấy uỷ quyền công bố hoặc lưu hành trang thiết bị y tế

Mẫu thư ủy quyền công bố tiêu chuẩn, lưu hành trang thiết bị y tế song ngữ cập nhật mới nhất theo thông tư 19/2021/TT-BYT.

Xem thêm:
Thủ tục công bố trang thiết bị y tế loại A, B
Đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế C, D


Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ)

Ngày…… tháng…… năm 20…

GIẤY ỦY QUYỀN
LETTER OF AUTHORIZATION

Kính gửi: ……………………..
To:

Chúng tôi, (Tên và địa chỉ chủ sở hữu), với tư cách là chủ sở hữu trang thiết bị y tế bằng văn bản này ủy quyền cho (Tên và địa chỉ của cơ sở đứng tên công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành) được lưu hành tại thị trường Việt Nam các trang thiết bị y tế sau:

We, (name and address of the Product Owner), as the owner of the medical devices listed hereunder, hereby authorize (name and address of the organization authorized to announce applicable standards in its name or register for circulation) to place/ register the following medical devices to the market of Vietnam:

……….(Liệt kê danh mục các trang thiết bị y tế)………

“……….(List of the medical device)………”

Chúng tôi cam kết cung cấp, hỗ trợ các yêu cầu liên quan đến thông tin, chất lượng và bảo đảm các điều kiện về bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng và cung cấp vật tư, phụ kiện thay thế trang thiết bị y tế nêu trên.

We hereby commit to provide and support any inquiry related to the information and quality of the medical devices, guarantee all warranty, maintenance and service conditions and supply replacement materials and accessories for the medical devices.

Thư ủy quyền này hiệu lực đến thời điểm: ….. (ngày/tháng/năm)

This Letter of Authorization is valid until: ….. date (dd/mm/yy)

 Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký
Legal representative of establishment
(Signature) [full name, title]
(Verified with seal or signature)
Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay