Chủ Nhật (26/03/2023)

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành (trang thiết bị y tế)

Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các bài viết của AZLAW, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "azlaw". (Ví dụ: thành lập công ty azlaw). Tìm kiếm ngay

Mẫu giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành trang thiết bị y tế theo thông tư 19/2021/TT-BYT. Tư vấn thủ tục công bố tiêu chuẩn áp dụng và đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế qua tổng đài điện thoại 19006165

Mẫu xác nhận đủ điều kiện bảo hành phục vụ việc công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế loại A, B hoặc đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại C, D.

Xem thêm:
Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế
Đăng ký lưu hành với trang thiết bị y tế loại C, D


Tiêu đề của chủ sở hữu trang thiết bị y tế (tên, địa chỉ): ………..
Ngày….tháng…..năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Tên: …………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ………………………………………………………………………………………………………..
với tư cách là chủ sở hữu trang thiết bị xác nhận cơ sở có tên dưới đây đủ điều kiện bảo hành trang thiết bị y tế của ………1………..:

 Người đại diện hợp pháp của Chủ sở hữu
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký

_______________
1 Ghi đầy đủ tên của chủ sở hữu trang thiết bị y tế

Trường hợp khi đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế mà trang thiết bị y tế chỉ dùng một lần thì không cần giấy tờ này. Khách hàng có thể dùng xác nhận trang thiết bị y tế sử dụng một lần theo mẫu dưới đây:

CÔNG TY TNHH …….
—————–
Số 01/20…/GXN-…
CỒNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
———————–
Nam Định, ngày … tháng … năm 20…

GIẤY XÁC NHẬN
KHÔNG ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Kính gửi:  Sở Y Tế ……..

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH …
Địa chỉ: …………………………………..
Bằng văn bản này, chúng tôi xác nhận những sản phẩm dưới đây là những vật tư y tế tiêu hao sử dụng một lần do đó không áp dụng các điều kiện bảo hành
Sản phẩm: ……………
Chủng loại: ………….
Đề nghị quý cơ quan xem xét và tạo điều kiện cho đơn vị. Chúng tôi xin cảm ơn!   

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu)

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan

Gọi 1900.6165