Thứ Tư (17/04/2024)

Tra cứu mã số định danh cá nhân cho trẻ em

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mã số định danh cá nhân cho trẻ em là gì? Tra cứu mã số định danh cá nhân trẻ em ở đâu? Hướng dẫn tra cứu mã định danh cá nhân cho trẻ em?

Mã số định danh cá nhân là gì?

Theo quy định tại điều 12 luật căn cước công dân 2014 quy định về số định danh cá nhân là số để xác định công dân Việt Nam trong cơ sở dữ liệu dân cư.

Điều 12. Số định danh cá nhân
1. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
2. Số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.
3. Chính phủ quy định cấu trúc số định danh cá nhân; trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân.

Theo đó, mỗi người có một số định danh duy nhất (số căn cước công dân), đối với trẻ em cũng được xác định ngay khi có đăng ký khai sinh.

Tra cứu số định danh cá nhân của trẻ em

Hiện tại, trẻ em sinh ra đều được cấp số định danh cá nhân ngay trên đăng ký khai sinh. Một số trường hợp chưa được cấp số định danh có thể liên hệ công an địa phương để thực hiện thủ tục cấp số định danh cá nhân khi đủ 14 tuổi.

Số định danh cá nhân này sẽ chính là số căn cước công dân khi công dân đủ tuổi làm căn cước (14 tuổi). Với các trường hợp nhỏ hơn 14 tuổi có thể kiếm tra ngay trên giấy khai sinh (áp dụng với trường hợp sinh sau năm 2014

Tìm số định danh cá nhân trên giấy khai sinh
Tìm số định danh cá nhân trên giấy khai sinh

Xem thêm: Thủ tục đăng ký khai sinh cho con

Thủ tục cấp số định danh cho trẻ em

Đối với trẻ em đã khai sinh nhưng trên đăng ký khai sinh không ghi nhận số định danh thực hiện theo quy định tại điều 15 nghị định 137/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 37/2021/NĐ-CP)

Điều 15. Trình tự, thủ tục cấp số định danh cá nhân đối với công dân đã đăng ký khai sinh
1. Công dân đã đăng ký khai sinh nhưng chưa được cấp số định danh cá nhân thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập số định danh cá nhân cho công dân theo thông tin hiện có trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
2. Ngay sau khi xác lập được số định danh cá nhân cho công dân, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập và các thông tin của công dân hiện có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa đầy đủ thì trong văn bản thông báo cần yêu cầu công dân bổ sung thông tin cho Công an xã, phường, thị trấn nơi mình đang cư trú để thực hiện cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
3. Trường hợp công dân đã có số định danh cá nhân mà được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh thì cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập lại số định danh cá nhân cho công dân sau khi công dân đó đã thực hiện việc đăng ký hộ tịch liên quan đến thông tin về giới tính, năm sinh theo quy định pháp luật về đăng ký hộ tịch. Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có văn bản thông báo cho công dân về số định danh cá nhân đã được xác lập lại.
4. Cơ quan cấp thẻ Căn cước công dân sử dụng số định danh cá nhân đã được cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân để cấp thẻ Căn cước công dân theo quy định tại Điều 18 Nghị định này

Xem thêm: Thủ tục đăng ký tạm trú

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan