Thứ Năm (07/07/2022)

Mức độ dịch vụ công trực tuyến

Các mức độ dịch vụ công theo quy định hiện hành. Phân biệt dịch vụ công mức độ 1, 2, 3, 4

Dịch vụ công trực tuyến là gì?

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà
nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Các mức độ dịch vụ công trực tuyến

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Hiểu đơn giản hơn có thể giải thích như sau:

Dịch vụ công mức độ 1: Chỉ cung cấp thông tin về dịch vụ, thực hiện trực tiếp

Dịch vụ công mức độ 2: Có thể tải biểu mẫu hồ sơ và gửi qua đường bưu chính

Dịch vụ công mức độ 3: Duyệt hồ sơ online trước khi gửi bản giấy

Dịch vụ công mức độ 4: Gửi và nhận hồ sơ hoàn toàn online không cần nộp bản giấy

Ví dụ: Hiện nay, việc nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng tài khoản đăng ký kinh doanh bằng tài khoản đăng ký kinh doanh là dịch vụ công mức độ 4, còn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng là dịch vụ công mức độ 3, vẫn phải nộp bản giấy

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay