Thứ Bảy (18/05/2024)

Hướng dẫn phản ánh, kiến nghị tại cổng dịch vụ công quốc gia

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hướng dẫn các bước phản ánh, kiến nghị tại cổng dịch vụ công quốc gia. Thời gian trả lời tại dịch vụ công quốc gia

Trong quá trình thực hiện các công việc hành chính, có nhiều trường hợp bị gây khó khăn trong quá trình làm việc. Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Cổng Dịch vụ công Quốc gia kết nối, cung cấp thông tin về thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ thực hiện, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trên toàn quốc.

Các bước để phản ánh, kiến nghị tại cổng dịch vụ công quốc gia

  1. Đăng ký tài khoản tại cổng dịch vụ công quốc gia dichvucong.gov.vn bằng nhiều cách như sử dụng thuê bao di động, mã số bảo hiểm xã hội.. như hình dưới đây
Đăng ký tài khoản dịch vụ công quốc gia

2. Sau khi hoàn thành việc đăng ký có thể đăng nhập chọn mục kiến nghị và tiến hành phản ánh các vi phạm của CQ nhà nước hoặc kiến nghị có biện pháp, sáng kiến…

Giao diện kiến nghị

3. Sau khi gửi kiến nghị sẽ nhận được mã PAKN dạng PAKN.20200812.0012 để tiến hành tra cứu.

4. Sau khi kiến nghị được trả lời kết quả sẽ được gửi bản cứng qua đường bưu điện đồng thời đăng tải thông tin trên cổng dịch vụ công quốc gia để người phản ánh, kiến nghị được biết

Xem thêm: Thủ tục khiếu nại quyết định, hành vi hành chính

Các nội dung có thể phản ánh, kiến nghị

1. Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
2. Những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập.
3. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Xem thêm: Phản đối thông báo sửa đổi, bổ sung của phòng ĐKKD

Thời gian nhận kiến nghị trên cổng dịch vụ công quốc gia

Theo quy định tại quyết định 574/QĐ-TTg ngày 25/04/2017 về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử chính phủ quy định như sau:

Điều 11. Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị
1. Trên cơ sở các phản ánh, kiến nghị được Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương chuyển thông qua Hệ thống thông tin, cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm nghiên cứu, xử lý hoặc phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị theo quy trình được quy định tại Điều 14 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 20/2008/NĐ-CP).
2. Trường hợp phản ánh, kiến nghị liên quan tới nhiều bộ, ngành, địa phương thì bộ, ngành, địa phương tiếp nhận cần xác định các cơ quan liên quan để phối hợp xử lý.
Điều 12. Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị
1. Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị là 20 ngày kể từ ngày nhận được phản ánh, kiến nghị, trường hợp hết thời hạn này mà chưa xử lý xong, định kỳ cứ sau 07 ngày các bộ, ngành, địa phương cập nhật tình hình xử lý vào Hệ thống thông tin để thông tin cho người dân, doanh nghiệp.
2. Đối với các phản ánh, kiến nghị có kết quả xử lý, trong thời hạn 02 ngày làm việc các bộ, ngành, địa phương cập nhật kết quả vào Hệ thống thông tin để trả lời cho người dân, doanh nghiệp.
3. Trường hợp các phản ánh, kiến nghị có nội dung liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước hoặc trong quá trình xử lý có các thông tin thuộc bảo vệ bí mật nhà nước thì quy trình trả lời phải được thực hiện và quản lý theo chế độ mật, không cập nhật thông tin trên Hệ thống thông tin.
Điều 13. Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị
Văn phòng Chính phủ, các cơ quan hành chính nhà nước được phân công xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm cập nhật, đăng tải công khai kết quả trả lời trên Hệ thống thông tin theo các hình thức được quy định tại Điều 19 Nghị định số 20/2008/NĐ-CP.

Theo quy định trên thì thời hạn giải quyết dự kiến tối đa 24 ngày (kể cả thời hạn đăng tải và thứ 7, chủ nhật), đối với các trường hợp chưa giải quyết thì 7 ngày phải cập nhật thông tin giải quyết một lần

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan