Thứ Bảy (20/07/2024)

Các quyền lợi khi nghỉ việc

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Quyền lợi của người lao động khi nghỉ việc gồm những quyền lợi gì? Các chính sách đối với người lao động khi nghỉ việc

Xin chào quý công ty, tôi là nữ sinh năm 1966 đến nay đã 50 tuổi. Tôi đi làm và đóng bảo hiểm xã hội đã được 29 năm 4 tháng và được công ty đóng bảo hiểm thất nghiệp từ năm 2008 đến nay. Hiện tại tôi muốn xin nghỉ việc chờ hưu thì sẽ phải làm những gì và quyền lợi khi nghỉ và hưởng lương hưu sẽ như thế nào? Xin luật sư giải thích giúp! Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

Chào chị! Về vấn đề của chị bộ phận tư vấn pháp luật đã kiểm tra các quy định hiện hành và trả lời như sau:

Thứ nhất, trước khi nghỉ việc chị sẽ phải làm thủ tục báo trước cho công ty về việc chấm dứt hơp đồng lao động. Về vấn đề báo trước chị xem tại chấm dứt hợp đồng lao động

Thứ hai, chị là nữ đã đóng bảo hiểm 29 năm nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu (theo quy định là 55 tuổi đối với nữ) do đó chị đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Với thông tin chị cung cấp thì chị đã được đóng bảo hiểm 2008-2016 tương đương với 8 năm như vậy theo quy định tại điều 50 luật việc làm 2014 “Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.” do đó chị sẽ được hưởng mức 8 tháng bảo hiểm thất nghiệp tương đương với 60% mức lương của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp – tương đương 4.8 tháng lương

Xem thêm: Trợ cấp thất nghiệp

Thứ ba, do công ty không đóng bảo hiểm thất nghiệp cho chị trong thời gian 21 năm, như vậy nếu khi chấm dứt hợp động chị sẽ được hưởng thêm trợ cấp thôi việc mỗi năm làm việc 0.5 tháng lương tương đương với 10.5 tháng lương trung bình 6 tháng liền kề trước khi nghỉ

Xem thêm: Trợ cấp thôi việc

Thứ 4, ngoài ra với số thời gian thừa khi đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện nghỉ hưu trương đương với 9 năm, căn cứ theo điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu
1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.
2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

chị còn được hưởng thêm 4.5 tháng lương bình  quân lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Do đó tổng hợp cả 4 điều trên ngoài lương hưu ra chị sẽ được hưởng tương đương xấp xỉ 20 tháng lương nữa.

Lưu ý: Do chị chưa đủ tuổi hưởng lương hưu (thiếu 5 năm) nên nếu chị làm thủ tục hưởng lương hưu ngay thì sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp, ngoài ra theo quy định khoản 3 điều 56 luật bảo hiểm xã hội thì mỗi năm nghỉ sớm còn bị trừ 2% lương hưu.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan