Thứ Bảy (18/05/2024)

Hồ sơ tham gia BHXH lần đầu cho doanh nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Hồ sơ, trình tự, thủ tục để tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp thực hiện như thế nào?

Hiện nay việc tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động là bắt buộc đối với các doanh nghiệp khi có ký kết hợp đồng lao động. Vậy đối với những doanh nghiệp mới tham gia lần đầu thì việc thực hiện thủ tục này tại cơ quan bảo hiểm xã hội như nào? Đây là một câu hỏi đặt ra với rất nhiều doanh nghiệp. Bởi vậy bài viết này của AZLAW sẽ hướng dẫn thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu cho doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành ngày 14/04/2017 có quy định về đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT:

1. Thành phần hồ sơ
1.1. Người lao động
a) Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
– Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.
b) Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:
– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
– Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.
1.2. Đơn vị:
a) Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).
b) Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).
c) Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Kết hợp với hướng dẫn trong Phiếu giao nhận hồ sơ 600 thì hồ sơ để doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu gồm có:

  • Trong trường hợp người lao động chưa có số bảo hiểm xã hội thì cần nộp tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS ( 1 bản/1 người)
  • Trường hợp người lao động thuộc đối tượng có mức hưởng bảo hiểm y tế cao hơn so với mức hưởng bình thường 80% của người lao động thì nộp giấy tờ chứng minh được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn ( theo Mục I Phụ lục 3 – QĐ 595 ( nếu có)
  • Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng
  • Trường hợp đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần trước ngày 01/01/2016 còn quá trình đóng BHTN chưa hưởng thì nộp thêm mẫu giấy xác nhận thời gian đóng BHTN chưa hưởng ( mẫu C15-TS)
  • Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (mẫu D02-TS)
  • Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS) (Trường hợp đơn vị đăng ký tham gia lần đầu; chuyển địa bàn đóng BHXH, BHYT hoặc có thay đổi thông tin)
  • Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS) (nếu có)

Về thời hạn nộp hồ sơ:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 99 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

1. Việc giải quyết đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:
a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng, người sử dụng lao động nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 97 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội;

Do đó trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động thì doanh nghiệp cần nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Nơi nộp hồ sơ: doanh nghiệp nộp trực tiếp tại bộ phận 1 cửa của cơ quan BHXH cấp quận huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc thực hiện nộp qua mạng.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan