Thứ Bảy (02/07/2022)

Xuất hóa đơn hàng cho, biếu, tặng

Hàng hóa cho, biếu, tặng cũng phải xuất hóa đơn. Việc xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng như thế nào?

Nhằm mục đích cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, vào các dịp lễ tết doanh nghiệp thực hiện mua bán hàng hóa để tặng, cho người lao động, khách hàng. Vậy khi thực hiện hoạt động này doanh nghiệp có cần thực hiện xuất hóa đơn hay không?

Quà cho, biếu, tặng có phải xuất hóa đơn?

Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC, người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Đồng thời, khoản 9 Điều 3 Thông tư này cũng nêu rõ hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng… thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng.

Như vậy, khi xuất hàng để biếu, tặng (khách hàng, người lao động…) đều phải xuất hóa đơn như bán hàng bình thường cả khi mua tặng luôn hoặc nhập về kho rồi biếu, tặng.

Cách viết hóa đơn đối với hàng cho, biếu, tặng

Tại khoản 7, 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC và theo công văn 5483/2017/TCT-DNL trường hợp khi tặng quà cho khách hàng vào dịp lễ, tết, hội nghị khách hàng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hay hàng hóa dùng để biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động  thì doanh nghiệp phải lập hóa đơn, tính kê khai nộp thuế GTGT như bán hàng hóa cho khách hàng

Nếu giá trị quà tặng trên 200.000 đồng doanh nghiệp thực hiện lập riêng hóa đơn cho từng người khách hàng được nhận. Nếu giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng hoặc khách hàng không có nhu cầu lấy hóa đơn ( không phân biệt giá trị quà tặng trên hay dưới 200.000 đồng) thì cuối mỗi ngày doanh nghiệp lập chung một hóa đơn GTGT ghi số tiền thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và gi liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định.

Khi đó giá tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa biếu tặng được xác định là giá bán hoặc là giá của hàng hóa tương đương như theo quy định tại khoản 3 điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC

3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp không thực hiện xuất hóa đơn hoặc xuất hóa đơn không đúng quy định pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính

Chi phí mua hàng cho, biếu, tặng

Căn cứ vào điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC có quy định về các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo đó các khoản chi phí mua quà biếu tặng ( không thuộc các loại hàng hóa quy định tại khoản 2 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC đã được sửa đổi bổ sung) được tính để khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp khi:

Trường hợp, hàng hóa để biếu tặng khách hàng khoản chi phải đáp ứng các điều kiện:
– Đây là khoản chi thực tế thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
Là khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Là khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
-Trường hợp hàng hóa để biếu tặng nhân viên: Ngoài các điều kiện trên thì tổng số chi không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp.

Lưu ý: Các nội dung tư vấn hoặc văn bản pháp luật được trích dẫn trên có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại. Khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6165 để được tư vấn hỗ trợ một cách chính xác!

Bài viết liên quan

Gọi ngay