Thứ Hai (22/07/2024)

Mẫu xác nhận thời gian công tác (thông tư 19/2021/TT-BYT)

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Mẫu xác nhận thời gian công tác của cán bộ theo quy định của thông tư 19/2021/TT-BYT về trang thiết bị y tế.

PHỤ LỤC III
MẪU XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC
(Kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi: …………………….1…………………………………………

Tên tôi là: ………………………………………………………………………………………………
Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………
Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……… nơi cấp: ……………….
Kính đề nghị Quý cơ quan xác nhận các nội dung sau:
Tôi đã (hoặc đang) làm việc tại: ………………………………………………………………
Thời gian làm việc: từ ngày ……/……/…… đến ngày ……/……/ ………………
Vị trí đảm nhiệm: …………………………………………………………………………………..
Công việc chính được giao: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
Kính mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý Cơ quan.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!

……2….., ngày……tháng……năm 20……
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
NƠI LÀM VIỆC
(ký, ghi họ tên, xác nhận)
NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(ký, ghi rõ họ tên)

_______________
1 Địa danh
2 Tên cơ quan, đơn vị nơi làm việc

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan