Chủ Nhật (23/06/2024)

Mẫu công văn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Công văn, văn bản xin rút, xin huỷ hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Cách thức rút hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng, dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh nộp qua mạng điện tư như thế nào? Trước đây khi làm thủ tục đăng ký kinh doanh qua mạng nếu chọn sai mục hồ sơ đăng ký ban đầu hoặc vì lý do nào đó phải thay đổi thì không thể tiếp tục thao tác mà phải hủy hồ sơ đi và chọn lại từ đầu. Khi đó phía phòng ĐKKD sẽ yêu cầu doanh nghiệp gửi công văn xin rút hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 5 điều 32 nghị định 01/2021/NĐ-CP đã luật hoá quy định về việc dừng thủ tục đăng ký doanh nghiệp như sau:

Điều 32. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
5. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp có thể dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã nộp hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét, ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Trường hợp từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do từ chối cho người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp.

Mẫu giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo mẫu II-25 tại thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hoặc tham khảo biểu mẫu dưới đây

Mẫu công văn/văn bản xin huỷ/rút hồ sơ đăng ký kinh doanh


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

—————–

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v rút hồ sơ hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã nộp qua mạng
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …

Tôi tên là: Nguyễn Văn A
Sinh ngày: 13/4/1985
Số CMND: 123456789 do công an tỉnh Hưng Yên cấp ngày 04/07/2007
Địa chỉ:…., xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Thưa quý phòng!

Ngày …/…/20…., tôi có nộp hồ sơ hiệu đính thông tin trên giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH Thương mại phát triển XXX (hiệu đính lại thông tin số điện thoại, số fax). Khi nộp hồ sơ qua mạng, sẽ phải tích vào phần thay đổi đăng ký kinh doanh  nhưng  tôi đã tích sai vào phần thông báo thay đổi nên không tích được vào phần địa chỉ và sửa đổi lại thông tin theo giấy đề nghị hiệu đính theo hướng dẫn trong thông báo sửa đổi bổ sung hồ sơ ngày …/…./20…. của Phòng đăng ký kinh doanh.

Vì vậy tôi làm công văn này xin được rút hồ sơ hiệu đính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty TNHH Thương mại phát triển XXX đã nộp, để tôi có thể nộp lại theo đúng thủ tục quy định.Tôi xin cảm ơn quý phòng!

Xem thêm: Nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh bằng CKS


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc
—————–

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2020

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
V/v rút hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đã nộp qua mạng
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố …

Tên đơn vị: CÔNG TY TNHH …
Mã số doanh nghiệp: 0106….
Địa chỉ: Số …., Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đại diện theo pháp luật: Bà NGUYỄN ….
Thưa quý phòng! Ngày 18/02/20…,  chúng tôi có nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh cho CÔNG TY TNHH ….. Khi nộp hồ sơ qua mạng do chưa nắm rõ quy trình nộp hồ sơ nên chúng tôi có thực hiện sai quy trình nộp hồ sơ qua mạng và nhận được thông báo hướng dẫn rút hồ sơ để thao tác lại.
Do vậy, bằng văn bản này kính đề nghị quý phòng từ chối hồ sơ này của chúng tôi để đơn vị thể thực hiện lại thủ tục thay đổi trên hệ thống đăng ký kinh doanh theo đúng quy định. Chúng tôi xin cảm ơn quý phòng!

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Xem thêm: Các bước đăng ký kinh doanh bằng tài khoản ĐKKD

Các trường hợp cần rút hồ sơ (chuyển hồ sơ sang tình trạng “Bị từ chối”)

Doanh nghiệp có thể đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cho phép rút hồ sơ (còn gọi là chuyển hồ sơ sang tình trạng “Bị từ chối”) trong một số trường hợp sau:
– Hồ sơ bị nộp nhầm loại hình đăng ký như: Nộp hồ sơ thay đổi thông tin về Tài khoản ngân hàng, hoặc Ngành nghề kinh doanh (thuộc loại đăng ký “Thông báo thay đổi”) thì đã bị chọn nhầm và nộp hồ sơ loại “Thay đổi nội dung ĐKDN” hoặc loại đăng ký khác). Nộp hồ sơ Giải thể trong khi chưa nộp Thông báo quyết định giải thể, v..v..
– Kê khai các thông tin không đăng ký thay đổi ( VD: có nhu cầu thay đổi tài khoản ngân hàng, nhưng lại nhập thông tin vào Khối dữ liệu “Ngành nghề kinh doanh” hoặc “Cổ đông sáng lập” và lưu lại dữ liệu).
– Có nguyện vọng xin rút hồ sơ vì các lý do nội bộ của doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp thực hiện đề nghị rút hồ sơ bằng cách thao tác trên hồ sơ Đăng ký doanh nghiệp qua mạng đã nộp, không trực tiếp đến nộp đơn xin rút hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh.

Điều kiện để thao tác nộp đơn xin rút hồ sơ

– Người sử dụng có thể nộp đơn xin rút hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử khi hồ sơ đó ở tình trạng “Chờ sửa đổi/bổ sung”.
– Hồ sơ ở trạng thái đã tiếp nhận (chưa có KQ)

Kết quả khi xin rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

– Sau khi hồ sơ ra yêu cầu bổ sung đã được nộp trực tuyến, Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét đơn xin rút hồ sơ để xử lý hồ sơ do doanh nghiệp nộp. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký qua mạng hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ từ chối hồ sơ và doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đăng ký hồ sơ qua mạng điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển sang tình trạng “Bị từ chối”.
– Sau khi hồ sơ đã ở tình trạng “Bị từ chối”, doanh nghiệp có thể tiến hành xây dựng hồ sơ khác.

Hỏi đáp về rút hồ sơ đăng ký kinh doanh

1. Văn bản rút hồ sơ do công ty ký hay người nộp hồ sơ ký? Thực tế hiện nay khi rút hồ sơ không có quy định ai là người ký văn bản. Tuy nhiên, AZLAW đã thực hiện với cả hai trường hợp thì đều có thể huỷ được hồ sơ đăng ký kinh doanh này.
2. Thời gian thực hiện rút hồ sơ đăng ký kinh doanh là bao lâu? Thời gian rút hồ sơ thông thường là 3 ngày. Tại một số địa phương chuyên viên thụ lý “tốt tính” thì thời gian có thể nhanh hơn.
3. Hậu quả khi không huỷ hồ sơ? Hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia chỉ tiếp nhận một hồ sơ do vậy nếu đang có hồ sơ thực hiện sẽ không nộp được hồ sơ khác và có thông báo ” Doanh nghiệp chưa thể đăng ký qua mạng do đang nộp hồ sơ thay đổi trực tiếp tại phòng Đăng ký kinh doanh.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan