Thứ Tư (24/07/2024)

Thành lập sàn giao dịch bất động sản

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Sàn giao dịch bất động sản là một trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Khái niệm, hồ sơ, trình tự thủ tục lập sàn giao dịch bất động sản như thế nào?

Sàn giao dịch bất động sản là một trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản. Khái niệm, hồ sơ, trình tự thủ tục lập sàn giao dịch bất động sản như thế nào?

Sàn giao dịch bất động sản là gì?

Sàn giao dịch bất động sản là một trong các hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định tại luật kinh doanh bất động sản 2014. Theo quy định tại khoản 6 điều 3 luật KDBĐS 2014 giải thích như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ
6. Sàn giao dịch bất động sản là nơi diễn ra các giao dịch về mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản

Ngoài ra tại điều 70 luật KDBĐS 2014 cụ thể như sau:

Điều 70. Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản
1. Thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.
2. Tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Xem thêm: Điều kiện hoạt động kinh doanh bất động sản

Điều kiện lập sàn giao dịch bất động sản

Điều kiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điều 69 cụ thể như sau:

Điều 69. Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.
2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.
3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Quy định cụ thể được hướng dẫn tại thông tư 11/2015/TT-BXD (sửa đổi bởi thông tư 28/2016/TT-BXD) như sau:

Điều 24. Việc thành lập và công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản
1. Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13.
2. Sau khi thành lập sàn, đơn vị thành lập sàn cung cấp các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản. Các Sở Xây dựng, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản có trách nhiệm đăng tải công khai các thông tin của sàn do đơn vị thành lập sàn cung cấp trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình để phục vụ công tác quản lý.
3. Nội dung thông tin cung cấp để đăng tải bao gồm:
a) Tên doanh nghiệp thành lập sàn; họ và tên người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp; địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp;
b) Tên sàn; ngày thành lập sàn; địa điểm của sàn; số điện thoại liên lạc của sàn; họ và tên người quản lý Điều hành sàn.
4. Khi có thay đổi một trong các thông tin quy định tại Khoản 3 Điều này hoặc khi sàn chấm dứt hoạt động hoặc khi bị giải thể, phá sản, đơn vị thành lập sàn có trách nhiệm thông báo đến cơ quan đăng tải thông tin quy định tại Khoản 2 Điều này để Điều chỉnh hoặc xóa thông tin.

Xem thêm: Điều kiện kinh doanh dịch vụ bất động sản

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản

Bước 1: Thành lập công ty có ngành nghề về sàn giao dịch bất động sản tại phòng ĐKKD nơi sàn giao dịch bất động sản đặt trụ sở
Bước 2: Thực hiện thủ tục lập sàn giao dịch bất động sản tại Sở xây dựng hoặc Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản để đăng tải thông tin lên cổng thông tin điện tử

Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản

1. Đề nghị đăng tải thông tin
2. Bản sao đăng ký doanh nghiệp có ngành nghề về sàn giao dịch bất động sản
3. Quy chế hoạt động của sàn giao dịch bất động sản bao gồm các nội dung tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.
4. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn giao dịch bất động sản;
5. Bản sao y chứng chỉ môi giới bất động sản của ít nhất 2 nhân viên, trong đó người quản lý phải có chứng chỉ môi giới bất động sản
6. Hồ sơ về địa chỉ của sàn giao dịch bất động sản
Hồ sơ nộp tại sở xây dựng hoặc cục quản lý nhà và thị trường bất động sản. Trong vòng 10 ngày làm việc cơ quan có thẩm quyền sẽ đăng tải thông tin về đơn vị đủ điều kiện hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan