Thứ Hai (22/07/2024)

Điều kiện, thủ tục thành lập phòng khám chuyên khoa da liễu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Thành lập phòng khám da liễu như thế nào? Quy trình, thủ tục, hồ sơ thành lập phòng khám da liễu

Phòng khám chuyển khoa da liễu

Theo quy định tại điều 48 luật khám chữa bệnh 2023 và điều 39 nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định phòng khám chuyên khoa da liễu là một trong loại hình cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

Điều 48. Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

d) Phòng khám;

Luật khám chữa bệnh 2023

Điều 39. Hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
2. Phòng khám bao gồm các hình thức sau đây:
b) Phòng khám chuyên khoa;

Nghị định 96/2023/NĐ-CP

Theo đó, để hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh do SYT cấp.

Điều kiện thành lập phòng khám chuyên khoa da liễu

Để hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu cần giấy phép hoạt động và đáp ứng theo tiêu chỉ tại điều 57 Luật KCB 2023

Điều 57. Tiêu chuẩn chất lượng đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
1. Tiêu chuẩn chất lượng là các tiêu chuẩn, yêu cầu về quản lý và chuyên môn kỹ thuật dùng làm cơ sở để đánh giá chất lượng của dịch vụ kỹ thuật hoặc của từng chuyên khoa hoặc của toàn bộ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp giấy phép hoạt động, bao gồm:
a) Tiêu chuẩn chất lượng cơ bản đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành;

Điều kiện mở phòng khám chuyên khoa theo nghị định 96/2023/NĐ-CP ngoài đáp ứng điều kiện chung theo điều 40 luật KCB 2023 còn phải đáp ứng điều kiện sau:

Điều 43. Điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa
Ngoài việc đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại Điều 40 Nghị định này, phòng khám chuyên khoa phải đáp ứng thêm các điều kiện sau đây:
1. Quy mô, cơ cấu tổ chức phòng khám:
a) Có tối thiểu một chuyên khoa;
b) Trường hợp phòng khám chuyên khoa đáp ứng đủ điều kiện tương ứng với các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác quy định tại Điều 39 Nghị định này (trừ hình thức bệnh viện) thì được bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn tương ứng với hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó nhưng tối đa không quá 03 hình thức tổ chức.
2. Cơ sở vật chất:
a) Phòng khám phải có nơi đón tiếp người bệnh, phòng khám bệnh có diện tích tối thiểu 10 m2;
b) Trường hợp có thực hiện các kỹ thuật, thủ thuật thì ngoài phòng khám bệnh phải có thêm phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật có diện tích tối thiểu 10 m2; nếu có thực hiện kỹ thuật vận động trị liệu thì phòng để thực hiện kỹ thuật, thủ thuật phải có diện tích tối thiểu 20 m2;
c) Có khu vực tiệt khuẩn để xử lý dụng cụ y tế sử dụng lại, trừ trường hợp không có dụng cụ phải tiệt khuẩn lại hoặc có hợp đồng với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiệt khuẩn dụng cụ.
3. Có hộp cấp cứu phản vệ và đủ thuốc cấp cứu chuyên khoa phù hợp với các chuyên khoa thuộc phạm vi hoạt động chuyên môn của phòng khám.

Hồ sơ thành lập phòng khám chuyên khoa da liễu

Hồ sơ thành lập phòng khám chuyên khoa da liễu theo điều 52 luật KCB 2023 gồm:
– Đơn đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động;
– Tài liệu chứng minh cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng điều kiện quy định

Cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa da liễu

Bước 1: Hồ sơ gửi đến Sở Y Tế nơi đơn vị đặt trụ sở
Bước 2:
– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm thẩm định. Thời hạn thẩm định không quá 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Kết quả thẩm định phải được thể hiện bằng biên bản thẩm định, trong đó nêu rõ các nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có) và phải có chữ ký của các bên tham gia thẩm định, cơ sở được thẩm định;
– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành biên bản thẩm định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động; trường hợp cơ sở phải thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nêu tại biên bản thẩm định thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phải cấp mới giấy phép hoạt động.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan