Chủ Nhật (23/06/2024)

Thủ tục thay đổi thông tin công bố mỹ phẩm

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Trường hợp thay đổi thông tin phiếu công bố mỹ phẩm? Trường hợp nào phải làm bổ sung, trường hợp nào làm công bố mới?

Trường hợp nào được phép thay đổi thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm? Thực hiện thay đổi thông tin trên phiếu công bố mỹ phẩm như thế nào? Trường hợp nào thay đổi thông tin công bố phải công bố lại?

Căn cứ điều 9 Thông tư 06/2011/TT-BYT, đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm, khi có một số nội dung thay đổi

Điều 9. Thay đổi các nội dung đã công bố
Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung quy định tại Phụ lục số 05-MP, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới).

Phụ lục số 05-MP

THAY ĐỔI SAU KHI CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM
Tùy thuộc vào nội dung thay đổi, quy định như sau:

Nội dung thay đổiCông bố sản phẩm
Thay đổi nhãn hàngCông bố mới
Thay đổi tên sản phẩmCông bố mới
Thay đổi công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường  Công bố mới
Thay đổi dạng sản phẩmCông bố mới
Thay đổi mục đích sử dụngCông bố mới
Thay đổi công thứcCông bố mới
Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/hoặc địa chỉ)Công bố mới
Thay đổi dạng trình bày của sản phẩmBổ sung
Tên và/hoặc địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.Bổ sung
Tên và/ hoặc địa chỉ của công ty nhập khẩuBổ sung
Thay đổi người đại diện cho công tyBổ sung
Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩmBổ sung, nhưng không áp dụng nếu như thông tin cần thiết không được đề cập đến trong Phiếu công bố.

Hồ sơ bổ sung thông tin công bố mỹ phẩm

  • Công văn về việc bổ sung, thay đổi thông tin trên Phiếu công bố mỹ phẩm
  • Tài liệu chứng minh việc thay đổi

Xem thêm:
Thủ tục công bố mỹ phẩm nhập khẩu
Hướng dẫn lập phiếu công bố mỹ phẩm

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan