Thứ Hai (22/07/2024)

Các loại thiết bị in phải khai báo nhập khẩu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Các loại thiết bị in nào phải thực hiện khai báo trước khi nhập khẩu về Việt Nam. Danh mục thiết bị ngành in phải thực hiện khai báo nhập khẩu theo quy định tại nghị định 72/2022/NĐ-CP

Theo quy định tại nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 72/2022/NĐ-CP) quy định như sau:

Điều 27. Nhập khẩu thiết bị in
1. Thiết bị in quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị định này, trước khi nhập khẩu, tổ chức, cá nhân nhập khẩu phải khai báo với Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Điều 28 của Nghị định này (trừ máy in phun, máy in laser đơn màu hoặc đa màu có tốc độ in từ 60 tờ/phút (khổ A4) trở xuống hoặc có khổ in từ A3 trở xuống và máy in kim).
2. Tiêu chí nhập khẩu đối với các thiết bị in như sau:
a) Đối với các thiết bị in quy định tại điểm a khoản 5 Điều 2 Nghị định này, tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm;
b) Đối với các thiết bị in quy định tại điểm b và điểm c khoản 5 Điều 2 Nghị định này, tuổi thiết bị không vượt quá 20 năm;
c) Đối với các thiết bị in quy định tại điểm d khoản 5 Điều 2 Nghị định này, tuổi thiết bị không vượt quá 03 năm.

Tại khoản 5 điều 2 nghị định quy định các loại thiết bị ngành in gồm:

Điều 2. Giải thích từ ngữ
5. Thiết bị ngành in là máy móc, công cụ để thực hiện một hoặc nhiều công đoạn chế bản, in, gia công sau in, photocopy (sau đây gọi chung là thiết bị in), bao gồm:
a) Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm, tạo khuôn in trong hoạt động in (thuộc mã HS 84.42);
b) Máy in sử dụng một trong các công nghệ (thuộc mã HS 84.43): Kỹ thuật số, ốp-xét (offset), flexo, ống đồng, letterpress, máy in lưới (lụa);
c) Máy gia công sau in (hoạt động bằng điện, thuộc mã HS 84.40, mã HS 84.41): Máy dao cắt (xén) giấy (bao gồm cả máy cắt bế định hình); máy gấp sách (gấp giấy); máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ, phay gáy, keo nhiệt); máy vào bìa các loại; máy kỵ mã liên hợp; dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in; máy làm túi, bao hoặc phong bì; máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa;
d) Máy photocopy đa màu; máy in có chức năng photocopy đa màu đơn chức năng hoặc đa chức năng (thuộc mã HS 84.43).

Xem thêm: Thủ tục khai báo nhập khẩu thiết bị in

Cụ thể danh mục thiết bị ngành in cần phải xin cấp phép nhập khẩu do AZLAW tổng hợp xem tại bảng sau:

Loại thiết bị inĐộ tuổi (không vượt quá)
– Máy chế bản ghi phim, ghi kẽm
– Máy tạo khuôn in trong hoạt động in
(thuộc mã HS 84.42)
10 năm
Các loại máy in (thuộc mã HS 84.43)
– Máy in kỹ thuật số
– Máy in ốp-xét (offset)
– Máy in flexo
– Máy in ống đồng
– Máy in letterpress
– Máy in lưới (lụa);
Các loại máy gia công sau in (hoạt động bằng điện, thuộc mã HS 84.40, mã HS 84.41)
– Máy dao cắt (xén) giấy (bao gồm cả máy cắt bế định hình);
– Máy gấp sách (gấp giấy);
– Máy đóng sách (đóng thép hoặc khâu chỉ, phay gáy, keo nhiệt);
– Máy vào bìa các loại; máy kỵ mã liên hợp;
– Dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in;
– Máy làm túi, bao hoặc phong bì;
– Máy làm thùng bìa, hộp, hòm, thùng hình ống, hình trống hoặc đồ chứa;
20 năm
– Máy photocopy đa màu;
– Máy in có chức năng photocopy đa màu đơn chức năng hoặc đa chức năng (thuộc mã HS 84.43).
03 năm

Theo khoản 10 điều 2 nghị định 60/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi nghị định 72/2022/NĐ-CP) giải thích “10. Tuổi thiết bị là thời gian được xác định từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu của máy móc, thiết bị (tính theo năm); trong đó năm sản xuất ghi trên tem, nhãn hàng dưới hình thức in, dán, đính, đúc, chạm, khắc trực tiếp trên thiết bị; năm nhập khẩu là năm hàng hóa về đến cửa khẩu Việt Nam.

Lưu ý: Kích thước khổ giấy A3 là 297 × 420 mm do vậy đối với máy photo và máy in kỹ thuật số có kích thước lớn hơn khổ A3 hoặc tốc độ lớn hơn 60 tờ A4 (210 x 297 mm)/phút thì cần xin giấy phép nhập khẩu

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan