Thứ Tư (24/07/2024)

Thời điểm mở thừa kế

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Xác định thời điểm mở thừa kế như thế nào? Thời điểm mở thừa kế là thời điểm nào? Quy định về thời gian và địa điểm mở thừa kế

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới AZLAW, về thời điểm mở thừa kế theo khoản 1 điều 611 Bộ luật dân sự có quy định về thời điểm mở thừa kế như sau:

Thời điểm mở thừa kế là gì?

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
1. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của Bộ luật này.

Thời điểm mở thừa kế chính là mốc thời gian xác định quyền, nghĩa vụ của người để lại di sản chấm dứt mà quyền nghĩa vụ đó sẽ được chuyển cho người thừa kế.

Thời điểm thừa kế được xác định là thời điểm người có tài sản chết, việc xác định thời điểm mở thừa kế sẽ căn cứ vào thời gian ghi trên giấy khai tử.

Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết, thời điểm mở thừa kế sẽ được xác định như sau:
– Sau 03 năm, kể từ ngày quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án có hiệu lực pháp luật mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
– Biệt tích trong chiến tranh sau 05 năm, kể từ ngày chiến tranh kết thúc mà vẫn không có tin tức xác thực là còn sống;
– Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm hoạ, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống
– Biệt tích 05 năm liền trở lên và không có tin tức xác thực là còn sống

Việc xác định thời điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng, đây là cơ sở để xác định những người thừa kế gồm những ai, di sản để lại gồm những gì, giá trị tài sản là bao nhiêu…từ đó xác định việc phân chia di sản sẽ được thực hiện như thế nào để tránh những tranh chấp giữa những người thừa kế và tránh tình trạng tài sản có thể bị phân tán, chiếm đoạt. Ngoài ra, thời điểm mở thừa kế còn có ý nghĩa về mặt thời hiệu, cụ thể là việc từ chối nhận di sản thừa kế, khởi kiện đòi di sản thừa kế phải được tiến hành trong một thời hạn nhất định, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Địa điểm mở thừa kế là gì?

Về địa điểm mở thừa kế theo khoản 2 điều 611 Bộ luật dân sự quy định:

Điều 611. Thời điểm, địa điểm mở thừa kế
2. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản; nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ di sản hoặc nơi có phần lớn di sản

Địa điểm thừa kế được xác định theo đơn vị hành chính cấp cơ sở: xã, phường, thị trấn. Địa điểm mở thừa kế được xác định là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. Nhưng trong thực tiễn, một người trước khi chết có thể cư trú ở nhiều địa điểm khác nhau, thì địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người đó. Trong trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng, thì địa điểm mở thừa kế là nơi có toàn bộ hoặc phần lớn di sản.

Xem thêm: Nơi cư trú là gì?

Việc xác định địa điểm mở thừa kế có ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn do đây chính là nơi thực hiện việc quản lý di sản, kiểm kê di sản trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, đồng thời cũng là nơi thực hiện việc thanh toán và phân chia di sản.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan