Thứ Ba (16/04/2024)

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Xác định thời điểm khai, nộp thuế TNCN như thế nào? Hợp đồng ký trước, thanh toán sau thì thời điểm nào là thời điểm xác định thu nhập?

Chuyển nhượng vốn là gì?

Chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp bao gồm chuyển nhượng phần vốn góp (công ty TNHH) và chuyển nhượng chứng khoán (công ty cổ phần). Khi chuyển nhượng vốn cá nhân sẽ có nghĩa vụ khai và nộp thuế TNCN theo quy định. Tuy nhiên, trong một số trường hợp các bên ký hợp đồng và không tiến hành chuyển nhượng ngay khi ký hợp đồng (chuyển nhượng có thời hạn hoặc chuyển tiền thành nhiều đợt) thì việc xác định thời điểm để khai và nộp thuế TNCN như thế nào?

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Về thời hạn khai, nộp thuế TNCN: Theo quy định tại khoản 3 điều 44 luật quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

Điều 44. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.

Tại điểm g khoản 4 điều 8 nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

Điều 8. Các loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế và khai quyết toán thuế
4. Các loại thuế, khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước khai theo từng lần phát sinh, bao gồm:
g) Thuế thu nhập cá nhân do cá nhân trực tiếp khai thuế hoặc tổ chức, cá nhân khai thuế thay, nộp thuế thay đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản; thu nhập từ chuyển nhượng vốn; thu nhập từ đầu tư vốn; thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng từ nước ngoài; thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng.

Vậy, theo quy định trên “ngày phát sinh nghĩa vụ thuế” được xác định là ngày nào? Theo quy định tại thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp
c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:
c.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.
c.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
c.3) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nêu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực.
c.4) Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

Theo quy định trên, đối với các giao dịch chuyển nhượng vốn thông thường trong công ty TNHH hoặc công ty cổ phần chưa niêm yết, cá nhân có nghĩa vụ khai, nộp thuế TNCN trong vòng 10 ngày kể từ ngày thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn có hiệu lực.

Như vây, đối với các hợp đồng có thời hạn thanh toán thành nhiều lần hoặc thời hạn thanh toán sau ngày hợp đồng có hiệu lực thì thời điểm xác định thu nhập để khai và nộp thuế là thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

Mức thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn

– Thuế TNCN với hoạt động chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH là 20% mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán
– Thuế TNCN với hoạt động chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là 0,1% giá trị chuyển nhượng cổ phần

Thủ tục khai thuế TNCN chuyển nhượng vốn

Cá nhân (hoặc tổ chức khai thay) gửi hồ sơ khai thuế TNCN gồm:
– Mẫu 04/CNV-TNCN
– Bản sao hợp đồng chuyển nhượng vốn
tới cơ quan thuế (nơi doanh nghiệp đặt trụ sở) để thực hiện khai thuế TNCN trong vòng 10 ngày kể từ ngày phát sinh thu nhập.

Trường hợp công ty ghi nhận thành viên, cổ đông mà không có tài liệu về việc khai, nộp thuế TNCN thì nghĩa vụ khai và nộp thuế TNCN chuyển sang công ty.

Xem thêm:
Khai thuế TNCN chuyển nhượng phần vốn góp
Khai thuế TNCN chuyển nhượng cổ phần

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan