Chủ Nhật (23/06/2024)

Thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Tư vấn thủ tục khai báo hóa chất nhập khẩu? Để nhập khẩu hóa chất cần làm thủ tục gì? Thủ tục khai báo hóa chất qua cổng thông tin điện tử quốc gia như thế nào?

Có một số loại hóa chất phải khai báo trước khi nhập khẩu về Việt Nam, để tránh mất thời gian lưu kho bãi khách hàng nên tìm hiểu và tham khảo thủ tục khai báo hóa chất trước khi tiến hành nhập hàng về. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn về thủ tục khai báo hóa chất như sau:

Các loại hóa chất phải thực hiện khai báo hóa chất

Căn cứ nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn luật hóa chất thì những loại hóa chất bắt buộc phải khai báo được quy định tại Phụ lục V của nghị định này.

Lưu ý: Theo nghị định 113/2017/NĐ-CP một số loại hoá chất theo phụ lục V cũng nằm trong phụ lục I, do vậy, một số loại hoá chất khi đã khai báo nhưng doanh nghiệp cũng cần đáp ứng điều kiện về giấy phép con đối với hoạt động kinh doanh hoá chất.

Các trường hợp không cần khai báo hoá chất

Một số trường hợp hoá chất thuộc phụ lục V của nghị định 113/2017/NĐ-CP được miễn trừ theo điều 28 của nghị định gồm các trường hợp:
1. Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó các sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp.
2. Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu.
3. Hóa chất nhập khẩu dưới 10 kg/một lần nhập khẩu. Trường hợp miễn trừ nêu tại điểm này không áp dụng đối với các hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp.
4. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam, nguyên liệu sản xuất thuốc là dược chất để sản xuất theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam.
5. Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam.

Hình thức khai báo hóa chất nhập khẩu

1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất phải khai báo có trách nhiệm thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu trước khi thông quan qua Cổng thông tin một cửa quốc gia https://vnsw.gov.vn
2. Tạo tài khoản truy cập Cổng thông tin một cửa quốc gia
a) Tổ chức, cá nhân tạo tài khoản đăng nhập theo mẫu quy định trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, bao gồm các thông tin, tệp tin đính kèm;
b) Trường hợp cần làm rõ hoặc xác nhận thông tin, cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp các văn bản, chứng từ quy định tại điểm a khoản này dạng bản in.
3. Thông tin khai báo hóa chất nhập khẩu
a) Các thông tin khai báo theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này trên Cổng thông tin một cửa quốc gia bao gồm các thông tin tổ chức, cá nhân khai báo, các thông tin hóa chất nhập khẩu;
b) Hóa đơn mua, bán hóa chất;
c) Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt;
d) Trường hợp đối với mặt hàng phi thương mại không có hóa đơn mua, bán hóa chất, tổ chức, cá nhân khai báo hóa chất có thể sử dụng giấy báo hàng về cảng thay cho hóa đơn thương mại.
4. Giá trị pháp lý của chứng từ điện tử
a) Tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo thông tin thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thông tin sẽ tự động chuyển đến hệ thống của Bộ Công Thương, khi đó hệ thống của Bộ Công Thương sẽ tự động phản hồi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia tới tổ chức, cá nhân khai báo và cơ quan hải quan, thông tin phản hồi như một bằng chứng xác nhận hoàn thành khai báo hóa chất, làm cơ sở để tổ chức, cá nhân hoạt động liên quan làm thủ tục thông quan;
b) Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục VI Nghị định này, có giá trị pháp lý để làm thủ tục thông quan.
5. Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống
Trường hợp phát sinh sự cố hệ thống, tổ chức, cá nhân không thể thực hiện khai báo qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trong thời gian chờ khắc phục sự cố, tổ chức, cá nhân có thể thực hiện khai báo hóa chất nhập khẩu qua hệ thống dự phòng do Cơ quan tiếp nhận thông tin khai báo quy định.
6. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia
Tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các thông tin khai báo theo biểu mẫu có sẵn trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và các văn bản, chứng từ, dữ liệu điện tử trong bộ hồ sơ khai báo hóa chất qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Trường hợp thông tin khai báo không chính xác, tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm lưu trữ bộ hồ sơ khai báo hóa chất để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 5 năm.
7. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng hệ thống quản lý tiếp nhận thông tin khai báo; chủ trì, phối hợp với bộ, ngành liên quan kiểm tra tổ chức, cá nhân hoạt động khai báo hóa chất.
8. Dữ liệu nhập khẩu hóa chất của tổ chức, cá nhân được Bộ Công Thương chia sẻ với các cơ quan quản lý ngành ở địa phương thông qua Cơ sở dữ liệu về hóa chất.

Lưu ý khi tiến hành khai báo hoá chất

Trong quá trình khai báo hoá chất sẽ phát sinh các trường hợp mà khách hàng cần lưu ý như sau:
Trường hợp 1: Hoá chất thuộc phụ lục V mà không thuộc các phụ lục còn lại. Trường hợp này doanh nghiệp khai báo hoá chất bình thường để nhập khẩu. Hiện tại việc khai báo hoá chất thực hiện tại cổng hải quan một cửa quốc gia chỉ mất 30 phút kể từ khi tiến hành khai báo sử dụng chữ ký số doanh nghiệp.
Trường hợp 2: Hoá chất rơi vào các danh mục như hoá chất có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp, hoá chất hạn chế kinh doanh, hoá chất cấm, hoá chất nguy hiểm…Trường hợp này doanh nghiệp cần kiểm tra lại giấy phép về điều kiện kinh doanh (giấy phép do cục hoá chất cấp)

Các tài liệu cần chuẩn bị khi khai báo hoá chất

Khi tiến hành khai báo hoá chất cần chuẩn bị các tài liệu và các thông tin sau:
– Invoice, Packing list của hoá chất
– Thông tin cửa khẩu nhập hoá chất
– Thông tin loại hoá chất (xem có thuộc danh mục hay không)
– Phiếu an toàn hoá chất MSDS (tham khảo tại http://vcerc.com/ của trung tâm ứng phó sự cố an toàn hoá chất)

Lệ phí khai báo hóa chất

Theo Thông tư số 170/2016/TT-BTC thay thế Thông tư số 85/2015/TT-BTC, sẽ không thu lệ phí cấp Giấy xác nhận khai báo hóa chất nhập khẩu;

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan