Thứ Bảy (18/05/2024)

Giấy phép quảng cáo trên xe ô tô

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Điều kiện dán quảng cáo trên xe ô tô? Giấy phép quảng cáo cho xe ô tô là gì? Mức phạt về quảng cáo trên xe ô tô

Quảng cáo trên xe ô tô cần điều kiện gì? Giấy phép cần thiết khi tiến hành dán quảng cáo trên xe ô tô? Mức phạt khi dán quảng cáo trên xe ô tô sai quy định.

Điều kiện quảng cáo trên xe ô tô

Theo luật quảng cáo 2013 (sửa đổi, bổ sung 2018) quy định quảng cáo trên phương tiện giao thông (nói riêng là quảng cáo trên xe ô tô như sau):

Điều 17. Phương tiện quảng cáo
5. Phương tiện giao thông.
Điều 32. Quảng cáo trên phương tiện giao thông
1. Việc quảng cáo trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của Luật này và pháp luật về giao thông.
2. Không được thể hiện sản phẩm quảng cáo ở mặt trước, mặt sau và trên nóc của phương tiện giao thông. Sản phẩm quảng cáo không được vượt quá 50% diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của phương tiện giao thông. Việc thể hiện biểu trưng, lô-gô, biểu tượng của chủ phương tiện giao thông hoặc hãng xe trên phương tiện giao thông phải tuân thủ các quy định của pháp luật về giao thông.

Như vậy, việc quảng cáo trên xe ô tô không cần phải xin giấy phép. Tuy nhiên, việc quảng cáo phải đáp ứng các quy định của pháp luật về quảng cáo cũng như luật an toàn giao thông.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
11. Diện tích quảng cáo là phần thể hiện các sản phẩm quảng cáo trên mặt báo in, báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện tử, xuất bản phẩm, bảng quảng cáo, phương tiện giao thông hoặc trên các phương tiện quảng cáo tương tự.

Mức phạt khi dán quảng cáo trên xe ô tô sai quy định

Trường hợp vi phạm quy định trên mức phạt có thể đến 5.000.000 VNĐ cụ thể theo nghị định 38/2021/NĐ-CP như sau:

Điều 43. Vi phạm quy định về quảng cáo làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội và trên phương tiện giao thông
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc của một phương tiện giao thông;
b) Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được phép quảng cáo của một phương tiện giao thông theo quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

Xem thêm: Các hình thức quảng cáo

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan