Chủ Nhật (23/06/2024)

Ủy quyền đăng ký bản quyền

Mẹo nhỏ: Tham gia nhóm hỗ trợ AZLAW để được cùng nhau hỏi đáp và hỗ trợ các vấn đề liên quan trên Facebook tại đây hoặc Zalo tại đây

Ủy quyền đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan gồm những nội dung gì? Đối tượng và thủ tục khi ủy quyền đăng ký bản quyền tác giả

Ủy quyền đăng ký bản quyền là gì?

Ủy quyền đăng ký bản quyền là việc tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả để thực hiện hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan. Theo quy định tại điều 38 nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 38. Nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan
1. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân, tổ chức Việt Nam, cá nhân nước ngoài thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp tại Việt Nam.
2. Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan là cá nhân nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, tổ chức nước ngoài không có trụ sở, văn phòng đại diện hoặc chi nhánh tại Việt Nam nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan trực tiếp qua Cổng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hoặc thông qua ủy quyền cho tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan tại Việt Nam.
3. Đại diện hợp pháp quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:
a) Trường hợp cá nhân đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền của cá nhân, tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo ủy quyền của cá nhân;
b) Trường hợp tổ chức đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan: Người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc người thuộc tổ chức được người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền; tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan theo ủy quyền của tổ chức; người đứng đầu trụ sở, văn phòng đại diện hoặc đứng đầu chi nhánh tại Việt Nam nếu là tổ chức nước ngoài.

6. Trường hợp nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan thông qua ủy quyền thì thành phần hồ sơ phải bao gồm văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải ghi cụ thể thông tin liên hệ của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; tên tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng; phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền.
Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật.

Theo quy định này việc đăng ký bản quyền tác giả
– Nếu không trực tiếp thực hiện phải thông qua các tổ chức tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả theo quy định pháp luật
– Bên ủy quyền là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được chứng thực chữ ký.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu văn bản ủy quyền đăng ký bản quyền

Văn bản ủy quyền đăng ký bản quyền phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 6 điều 38 nghị định 17/2023/NĐ-CP. Mẫu do AZLAW soạn thảo như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20

VĂN BẢN ỦY QUYỀN

Tôi là:
Sinh ngày:
CCCD số: …. Ngày cấp: … Nơi cấp
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên lạc:
Số điện thoại: …. Email:…

Bằng văn bản này, tôi uỷ quyền cho

Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
CCCD số: 033091008540
Ngày cấp: 10/05/2021         Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
Địa chỉ liên lạc: V2-A02, Khu đô thị An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 0966899263             Email: lienhe@azlaw.vn
Phạm vi ủy quyền: Ông NGUYỄN TIẾN ĐẠT thực hiện thay mặt tôi thực hiện các công việc liên quan tới nộp hồ sơ, nhận kết quả đối với thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan cho tác phẩm “tên tác phẩm“.
Thời hạn ủy quyền: Văn bản uỷ quyền có giá trị trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký./.

BÊN UỶ QUYỀN

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

Câu hỏi thường gặp

Văn bản ủy quyền có cần công chứng, chứng thực? Theo quy định hiện hành, nếu bên ủy quyền là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải thực hiện chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nào cần thực hiện ủy quyền? Khi đối tượng thực hiện hồ sơ không phải là tác giả, chủ sở hữu của tác phẩm thì việc đăng ký sẽ cần thông qua đại diện hợp pháp hoặc ủy quyền.

Liên hệ để được hỗ trợ

Bài viết liên quan